Hem Fråga Experten Fråga Experten: “Prefabväggars yttoleranser?”

Fråga Experten: “Prefabväggars yttoleranser?”

Fråga Experten

Jag kulle vilja veta vilka yttoleranser som gäller för väggelement, där klass C är kravet. Väggarna tillverkas liggande, och det är då överytan som kan bli lite “rå”.
/Leif

I klass C tillåts stora ojämnheter och den avses användas där betongytans utseende är av underordnad betydelse, exempelvis insida schakt och i liknande utrymmen. I Betongelementbranschens skrift Toleranser för betongelement (länk) finns mot slutet en tabell som heter “Betongytor
– Maximala avvikelser”. I den tabellen anges för klass C:
Tillåtet antal/kvm av lokala toppar med höjd 1 mm: 20 stycken, med höjd 2 mm: 5 stycken och med höjd 3 mm: 3 stycken.
Tillåtet antal/kvm av gropar (porer) med djupet max 5 mm och diametern 5 – 10 mm: 50 stycken.
Tillåten storlek av språng: 5 mm.
Tillåten storlek av grader: 5 mm.
I tabellen finns även hänvisning definitioner av hur de angivna toleranserna mäts.

Arne Hellström