Hem Okategoriserade Tyréns mål: Tio nyanlända ingenjörer per år

Tyréns mål: Tio nyanlända ingenjörer per år

Tyréns, ett av Sveriges största konsultföretag inom samhällsbyggnad, medverkar i de nationella satsningarna ”Korta vägen” och ”Sverige tillsammans”. Syftet är att göra det enklare för nyanlända att etablera sig i Sverige och hittills har 13 nyanlända fått praktikplats på Tyréns. Sex av dem har redan gått vidare till anställningar inom företaget.

– Att hitta jobb i ett nytt land är en viktig nyckel till integration, och vi ser den internationella kompetens och erfarenhet som många nyanlända bidrar med som en fantastisk tillgång. Fler ingenjörer är dessutom nödvändigt om Sverige ska klara att genomföra de bostads- och infrastrukturprojekt som efterfrågas, säger Tyréns vd Ulrika Francke.

Tyréns rekrytera nyanlända ingenjörer över hela Sverige, bland annat med hjälp av så kallad speed-dating där anställningsbehov snabbt kan matchas med rätt kompetens. Tillsammans med Arbetsförmedlingen i Malmö arrangeras mingel för nyanlända byggnadsingenjörer, VVS-ingenjörer och GIS-ingenjörer. Vid det senaste tillfället i maj deltog ett tjugotal nyanlända som bland annat diskuterade CV:n, erfarenheter och möjligheter. Konstruktören Mohammad Kassab, som fick anställning efter det förra minglet, berättade om sin väg från nyanländ i Sverige till en tjänst på Tyréns.