Hem Hållbarhet Nytt koncept för smålägenheter

Nytt koncept för smålägenheter

Strängbetong Studios är namnet på Strängbetongs nya stomkoncept för, i första hand, smålägenheter. Bägge utföranden, ett loftgångshus och ett korridorhus, kan utföras upp till åtta våningar och varieras för dynamik och husvolymer.

Henrik Vinell, affärsutvecklare på Strängbetong.

– Vi har dels sett en ökad efterfrågan på stomlösningar för smålägenheter, dels ser vi strömningar omkring oss som den ökade urbaniseringen. Dessa två faktorer har lett till att vi nuhar tagit fram ett särskilt koncept för just smålägenheter. Med Strängbetong Studios är vi övertygade om att vi hittat en betydligt hållbarare lösning som ger kvalitetsboende till rimliga byggkostnader, berättar Henrik Vinell, affärsutvecklare på Strängbetong, i ett pressmeddelande.

Konceptet är en helprefablösning med håldäck och bärande fasader, där håldäcken kan utföras som TermoDeck som är en särskild lösning för distribution av värme, kyla och friskluft.

– I Studios utgår vi från vårt allra lättaste håldäcksbjälklag som istället kompletteras med uppstolpat Granab golv. Det gör att vi klarar ljudklass B till en väsentligt minskad materialåtgång, fortsätter Henrik Vinell.

Enligt Strängbetong minskar den slimmade designen, tillsammans med produkterna som ingår i konceptet, koldioxidutsläppet från stommen med ca 30%, jämfört med om Strängbetong hade valt andra produkter.

– När vi utvecklade konceptet var det en uttalad målsättning att vi ville bygga hållbart och smart, säger Henrik Vinell.