Hem Hållbarhet Klimatsmarta Formconsult prisas av WWF

Klimatsmarta Formconsult prisas av WWF

På onsdagen belönas fyra svenska bolag med Världsnaturfondens hållbarhetspris Climate Solver. Ett av dem är Formconsult som packar betong så att ytan får bättre hållbarhet. Förhoppningen med priset är att stimulera till en omställning till 100 procents förnybar energi med nettonollutsläpp av växthusgaser och tillgång till energi för alla genom innovation.

– Svenska innovationsbolag har stor potential att minska koldioxidutsläppen globalt och kan bidra till jobb och tillväxt i och utanför Sverige, men idag är det ofta svårt att skala upp och nå ut till marknaden. Med Climate Solver vill vi lyfta fram bolag med stor klimatpotential och uppmana politiker och beslutsfattare att underlätta för innovationer att nå ut internationellt, säger Stefan Henningsson, globalt ansvarig för Climate Solver på WWF.

Svenska Climate Solver pristagare 2017:

Formconsult – Packar betong så att ytan blir jämnare och får bättre hållbarhet. Det går också snabbare och är mindre kostsamt att använda denna lösning än traditionella alternativ. Enligt WWFs beräkningar kan den här typen av innovation vid 20 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 86 miljoner ton koldioxid årligen.

Swedish Algae Factory – Material utvunnet från alger som ökar effektiviteten på solceller med mer än 4 procent, genom deras naturliga förmåga att fånga in ljus. Dessutom renas vatten vid tillverkningsprocessen. Enligt WWFs beräkningar kan denna typ av innovation vid 30 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 21 miljoner ton årligen.

Greater Than – Bilförsäkring som styrs efter förarens körmönster i realtid baserat på antal körda mil och hur säkert föraren kör. Föraren får ekonomiska incitament att spara mil, utsläpp och energi, vilket i sin tur ger samhället säkrare trafik, bättre klimat och hälsa genom minskade luftföroreningar. Enligt WWFs beräkningar kan den här typen av innovation vid 30 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 103 miljoner ton årligen.

Scandinavian Water Technology – En tvättmaskin som använder filtersystem för att tvätta kläderna rena helt utan kemikalier. Tvättmedel och varmvatten behövs inte längre – kallt vatten räcker. Enligt WWFs beräkningar kan den här typen av innovation vid 10 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 21 miljoner ton årligen.