Hem Okategoriserade Ny bågbro i Stockholm

Ny bågbro i Stockholm

Nu får Stockholm ännu en vacker bågbro. Det är den gamla bron över stambanan i Västberga som ersätts med ny enspanns bågbro i stål med betongfarbana.

Text: Samir Redha, Stockholms stad/Trafikkontoret/Konstbyggnadsteknik och styrelsemedlem i Betongföreningen.

Artikeln är publicerad i Tidskriften Betong #2 2017.

Den gamla bron över stambanan i Västberga strax norr om Älvsjö byggdes 1961 som en balkbro i betong med olämpligt utformade pelarstöd (utan påkörningsskydd) i spårområdet. Bron var också i dåligt skick, bland annat med sprickor i farbaneplattan och i de förspända betongbalkarna och följaktligen med begränsad möjlighet för tungtrafik. Trafikkontoret bedömde att en konventionell reparation och förstärkning inte skulle klara målsättningarna att få en framtidssäker lösning som dels ska klara bärigheten för full tungtrafik och inte påverkas av eventuell urspårning, dels välja en byggmetod som minimerar de komplicerade och farliga arbetena i spårområdet.

Genom att använda ett överliggande bärverk i form av två stålbågar kan kravet på en spännvidd över hela spårområdet uppfyllas och arbetet i närheten av järnvägen minimeras både vid byggande och vid framtida besiktningar och underhåll. Bågen som konstruktionselement har lång tradition inte minst där stora spännvidder erfordras, och en bågbro (i detta fall en dubbelbåge med vertikala hängstag) anses estetiskt tilltalande och förhållandevis enkel konstruktion som är lätt att inspektera och underhålla.

Bågtypen är nolledsbåge som jämfört med andra typer ger lägst medelmoment, har störst knäckningssäkerhet och kräver goda grundförhållanden (som berg i detta fall) eftersom såväl horisontalkraft som inspänningsmoment ska kunna upptas av undergrunden. Stålbågen levererades i tre delar som svetsades ihop på plats. I övrigt är bron en samverkansbro (med full samverkan) i form av ett sekundärt bärverk bestående av stållåda med samverkande brobaneplatta i betong. Andra delar i betong (nästan som ett måste i allt byggande) är landfästen, anfangen och stödmurar. Den fria brobredden är 12,6 meter med en gång- och cykelbana på 5,0 meter. Projektet omfattar även en reparation och omisolering av bron över Åbyvägen och en helt ny gång- och cykelbro (stålbågbro) parallellt med vägbron för att förbättra förhållanden för gång- och cykeltrafik.

Enligt projektledaren på Trafikkontoret, enheten för konstbyggnadsteknik har utmaningarna bl.a. varit att utföra nödvändiga hjälparbeten i spårområdet, ställningar och den pålade grundläggningen för dessa, under pågående tågtrafik och korta tågfria tider nattetid.

Fakta: Västbergabron
Byggherre: Stockholms stad/Trafikkontoret.
Konstruktör: ELU för vägbron och WSP för GC-bron.
Arkitekt: GWSK Arkitekter.
Huvudentreprenör: HOCHTIEF Infrastructure GmbH.
Entreprenadsform: Utförandeentreprenad.
Stålentreprenör: Vistal.
Byggledning: InfraKonsult.
Byggstart: december 2015, klart: försommaren 2017.

Missade du Tidskriften Betong #2? Prenumerera på Tidskiften Betong så slipper du göra om misstaget (länk).