Hem Okategoriserade ”Utsätter sin personal för onödiga risker”

”Utsätter sin personal för onödiga risker”

Arbetsmiljöverket granskning av hanteringen av farligt kvartsdamm avslöjar allvarliga brister. En inspektion av cirka 750 arbetsplatser visar att närmare tre av fyra företag har bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner.

– Arbete med kvartshaltigt material, som finns på arbetsplatser där sten krossas eller sågas, ska vara säkert och tryggt för personalen. Därför är det viktigt att undersöka hur föreskriften följs i praktiken, säger Fredrik Hedlund, nationell projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverke

Inspektionen som pågick under nästan ett års tid riktades mot verksamheter som arbetar med berg, sten och utvinning av mineral. Av de närmare 550 arbetsgivare och 750 arbetsplatser som besöktes var det endast ett av fyra företag som uppfyllde kraven på förebyggande arbete. Vanligaste bristerna var bristfälliga riskbedömningar och handlingsplaner för åtgärder.

– Det är allvarligt att så många företag inte följer regelverket och därmed utsätter sin personal för onödiga risker för ohälsa, säger Fredrik Hedlund.

Tusentals personer exponeras för farligt kvartsdamm i sitt arbete varje år, vilket kan leda till ohälsa och allvarliga sjukdomar som stendammslunga, KOL och lungcancer. Viktigast är det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att förhindra att arbetstagare exponeras för farligt kvartsdamm. Riskbedömningen ska göras innan arbetet sätter igång och dessutom vara dokumenterad. Exempel på förebyggande åtgärder är att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas. Vattenbegjutning eller utsug för att få bort dammet är andra alternativ.

Fredrik Hedlund hoppas nu att branscherna där kvartsdamm förekommer tar sitt ansvar och sprider kunskapen:

– De måste utveckla gemensamma verktyg för att lättare kunna förebygga det farliga dammet.