Hem Okategoriserade “I vissa fall har det tillgodoräknats för mycket effekt”

“I vissa fall har det tillgodoräknats för mycket effekt”

Strålsäkerhetsmyndigheten har finansierat en rapport om armeringens inverkan på förankringars lastkapacitet. Resultatet klargör ytterligare armeringens inverkan på förankringar i betongstrukturer.

– Vi kan i hög grad simulera hur lasten förs över från förankringen, via betongen, och vidare in i armeringen. Simuleringstekniken gör att man kan verifiera att vissa förankringar har godkänd lastkapacitet, trots att de med dagens dimensioneringsstandarder skulle räknas som överutnyttjade. Detta är speciellt intressant för befintliga anläggningar där belastningarna kan ha ökat sedan driftstarten och möjligheten till ombyggnation är liten, berättar Peter Segle från Kiwa Inspecta Nuclear som tagit fram rapporten tillsammans med Scanscot Technology.

I ett tidigare forskningsprojektet från 2013 gjordes beräkningar på förankring i oarmerad och armerad betong. Det visade att armering har en gynnsam effekt på betongförankringars brottkapacitet vid utdragsbelastning och tvärkraftsbelastning.

Peter Segle.

– I och med resultaten av det första projektet så insåg vi behovet av att utvidga beräkningarna. I det nya projektet så har vi räknat på nya typer av armering och mer komplexa belastningssituationer än tidigare. Vi fick också bekräftat att med armering så ökar duktiliteten i brottförloppet, alltså minskar risken för spröda brott., säger Peter Segle.

Resultaten visar också på en viss överskattning av armeringens gynnsamma inverkan.

– I vissa fall har det tillgodoräknats för mycket effekt av armeringen, säger Peter Segle.

Han menar att resultaten är intressanta för kärnkraftverkens tillståndshavare, men även för annan tung industri där mekanisk utrustning är infäst i armerade betongstrukturer:

– En lite mer nördig del av resultatet är att det beräkningsprogram vi använt, ABAQUS, visade sig vara lämpligt för den här typen av beräkning. Programmet har bra materialmodeller för just betong.

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport finns i sin helhet på deras hemsida. (länk)