Hem Fråga Experten Fråga Experten: Eldfast bruk till rimlig kostnad?

Fråga Experten: Eldfast bruk till rimlig kostnad?

Fråga Experten

Vi tänkte gjuta stora eldfasta betongplattor (ca 1500x600x100 mm) och funderar på hur vi ska komma åt eldfast bruk till en rimlig kostnad. Finns det möjlighet att blanda själv eller är enda alternativet att köpa färdiga säckar? Färdigbruket har så små fraktioner på ballasten.
/Katarina

“Vanlig” betong eller
bruk med Portlandscement är förhållandevis brandtåligt. Men det tappar något i hållfasthet redan vid ca 300 grader (kemiskt vatten avgår), och vid ca 500 grader börjar betongen brytas ner (kalciumhydroxiden bryts ner till kalciumoxid). För att göra så kallad “eldfast” betong, som klarar högre temperaturer bättre (upp till ca 1500 grader), används aluminatcement istället för Portlandscement. Dessutom kan man behöva en värmetålig sand och sten, då normal ballast (kvartshalltiga bergarter) inte klarar mycket mer än ca 800 grader. Aluminatcement har ett mycket snabbt hårdnande, men till skillnad från vanligt Portlandscement tappar aluminatcement sin hållfasthet med tiden (kemiskt bundna vattnet frigörs och gör betongen porös och hållfastheten minskar, och processen går snabbare i fuktig miljö). Dessutom får man inte det passiva armeringsskyddet (för korrosion) då det har lägre pH (alkalitet). Således bör man inte använda aluminatcement i bärande konstruktioner, och inte i utomhuskonstruktioner. Det kan är svårt att få tag i aluminatcement i Sverige, och är ganska dyrt. Använder du “vanlig” betong behöver du således brandisolera den på lämpligt sätt, med exempelvis luftspalt och eldfasta isolerskivor. Alternativt kan du använda eldfast tegel (som fixeras med eldfast bruk eller keramiskt lim).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group