Hem Hållbarhet “Gör miljöbelastningen radikalt lägre”

“Gör miljöbelastningen radikalt lägre”

Att tillverka cement med stora mängder slaggprodukter har länge varit en etablerad metod i bland annat Tyskland. Nu introducerar Cemex den typen av cement på den svenska marknaden.

– Vår miljöcement innehåller en stor mängd masugnsslagg. Det gör miljöbelastningen radikalt lägre, säger Andreas Liikane, försäljningschef på Cemex.

Vid tillverkning av konventionell cement frigörs stora mängder koldioxid, men enligt Cemex går det att sänka koldioxidutsläppet väsentligt då deras nya miljöcement Cem III/A 42,5N upp till 50 procent består av återvunnet masugnsslagg. Metoden minskar uttaget av ändliga naturresurser och minskar avfallet från stålindustrin samtidigt som cementens hållfasthet bibehålls. Tätheten i cementen minskar risken för kloridinträngning och står emot sura, kemiska angrepp bättre än traditionell cement.

– Idag är det viktigt att kunna erbjuda hållbara alternativ då många byggprojekt har en hög miljöprofil. För dem kan Cemex Cem III/A 42,5N vara en intressant produkt. Man minskar miljöbelastningen och underlättar dessutom för framtida miljöcertifiering, säger Andreas Liikane.