Hem Okategoriserade Platsgjuten betong från Inhouse Tech till Borås Energi

Platsgjuten betong från Inhouse Tech till Borås Energi

Borås Energi och Miljö står inför viktiga reinvesteringar för nya kraft- och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås. Syftet är att trygga stadens framtida infrastruktur och kunna motsvara de krav som kommer att ställas på Borås Energi och Miljös energisystem.

Uppdraget att konstruera platsgjuten betong till den yttre bränslehanteringen vid kraftvärmeverket har gått till Inhouse Tech. Projektet omfattas av en platsgjuten tippficka, bottenplatta till bränsleberedningsbyggnad, kulvert, bottenplattor till bränslesilos och fundament till transportband.

Inhouse Tech har huvudkontor i Göteborg och är ett av Västsveriges ledande tekniska konsultbolag.