Hem Okategoriserade “Finns stora möjligheter att påverka”

“Finns stora möjligheter att påverka”

Stefan Ohlsson har tillträtt som ny projektchef för Strängbetong. Hans viktigaste uppgift blir att följa upp och stötta projekt i organisationen.

– Vi har mycket duktiga projektledare och projektchefer men vi har också flera projekt med stora utmaningar och här kan jag i min roll stötta med beslut, prioriteringar och nya perspektiv. En viktig del i att stärka uppföljningen av och stödet till projekten är införandet av det nya projektramverket PM10-1 och jag har huvudansvaret för det införandet, säger Stefan Ohlsson som har närmare 20 års erfarenhet av projektstyrning och projektledning. Han kommer närmast från Swedavia och har tidigare arbetat på Försvarets materielverk och Saab AB.

Enligt Stefan Ohlsson är den nya tjänsten intressant, rolig och stimulerande.

– Intressant för att det finns så många likheter med mina tidigare arbeten men också vissa specifika skillnader. En sådan skillnad är att vi täcker en så stor del av värdekedjan, från råvaror till färdig produkt. Roligt för att jag har träffat så många positiva och engagerade människor. Stimulerande för att jag börjat i en tid av utveckling där mycket påverkar det dagliga arbetet men där det också finns stora möjligheter att påverka.