Hem Hållbarhet ”CO2-avtrycket kan reduceras avsevärt”

”CO2-avtrycket kan reduceras avsevärt”

I våras lanserades referensverket AMA Anläggning 17 som har flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare utgåvor. Mikael Westerholm, projektledare på Cementas utvecklingsavdelning, uppmanar nu branschen att utnyttja de nya möjligheterna som ges, inte minst när det gäller miljöaspekten.

Mikael Westerholm.

”Om de nya möjligheterna utnyttjas kan CO2-avtrycket vid anläggningsbyggande med betong reduceras avsevärt. Och det krävs inte mycket. Genom en så enkel åtgärd som att använda Anläggningscement FA kan CO2-avtrycket reduceras med hela 23 procent! ” skriver Mikael Westerholm i Cementas utvecklingsblogg.

En av nyheterna i AMA Anläggning 17 som är extra intressanta för betongbranschen är att EPCC-konceptet  i betongstandarden lyfts in som en möjlighet vid anläggningsbyggande EPCC som står för ”Equivalent Performance of Combinations Concept” och är ett nytt sätt att tillgodoräkna sig tillsatsmaterialen flygaska och slagg vid betongtillverkning. Konceptet används bland annat i Riksbyggens uppmärksammade projekt Brf. Viva.

”Skräddarsydda bindemedel kan tas fram utifrån aktuella egenskapskrav vid gjutning och hos den färdiga konstruktionen. Genom att optimera betongens sammansättning av bindemedel har klimatpåverkan minskats med hela 30 procent. Nu ges samma möjlighet inom anläggningsbyggandet!” skriver Mikael Westerholm.

En annan nyhet som lyfts fram i bloggen är att cementtypen CEM II/A-S eller motsvarande bindemedelskombination kan användas i de strängaste miljöerna. CEM II/A-S är ett portlandslaggcement som kan innehålla upp till 20 procent granulerad masugnsslagg. Cementa har utvecklat en produkt med namnet Anläggningscement FA där klinkerandelen sänkts till 80 procent genom ersättning med 15 procent flygaska och 5 procent kalksten.

”Med moderata mängder flygaska eller slagg förbättras de flesta av betongens beständighetsegenskaper ytterligare. Konstruktionens livslängd kan därför väntas bli längre med mindre kostnader för underhåll och reparationer. Det gynnar såväl ägare som samhället i stort. Om de nya möjligheterna utnyttjas kan CO2-avtrycket vid anläggningsbyggande med betong reduceras avsevärt.”