Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta på betongbjälklag?

Fråga Experten: Gjuta på betongbjälklag?

Fråga Experten

Jag är i planeringsstadiet på en golvvärmeinstallation på bottenplanet. Källare finns under hela huset och betongbjälklaget är 120 mm tjock med 6 mm 200×200 armeringsmatta 40mm från underkant bjälklag. Det finns även några tvärgående 10 mm armeringsjärn men jag vet ej avstånden mellan dem. Tanken är att lägga 70-100 mm cellplast för att sedan flytspackla en 35-50 mm platta med golvvärme och 6mm armeringsmatta. Håller bjälklaget för den nya extra lasten? Den längsta tvärspännvidden mellan bärande väggar är 4,15 m. Den längsta längsgående spännvidden är 5,56 m
/Martin

Jag kan tyvärr inte ge svar på din fråga, undviker helst dimensionering eftersom det inbegriper ett visst ansvar.  En 50 mm pågjutning ger ganska stora laster (egenvikt) på ditt befintliga bjälklag, och armeringen i pågjutningen hjälper inte att ta dessa laster (är för krympsprickor och punktlaster). Dessutom är ett 6×200 nät inte så mycket. Å andra sidan gör pågjutningen att tvärsnittet ökar, vilket är gynnsamt för underkantsarmeringens funktion. Du bör anlita en konstruktör som räknar på ditt fall och eventuellt gör en visuell bedömning. Förutom de data du angivit (tjocklek, armering och spännvidd) är det bra om du har betongens tryckhållfasthet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group