Hem Hållbarhet Betongrör ger en bättre miljö

Betongrör ger en bättre miljö

Meag Va-system vill minska mängden mikroplaster i miljön genom att välja bort dagvattenrör i plast.

– Vi fasar ut dagvattenrör i plast ur vårt sortiment till förmån för betong. Detta medför att vi minskar riskerna för att mikroplast hamnar i sjöar och andra vattendrag, säger Stefan Karvonen, affärschef på Meag Va-system som tillverkar betongprodukter på fyra orter i Mellansverige.

Mikroplasten frigörs genom nötning i botten på rören när sand skrapar på ytan. Då lossnar plastfragment som förs med dagvattnet ut i recipienter som förorenas, enligt Meag.

– Vi har idag dubbelt sortiment, plast och betong, men övergår nu helt till betongrör och rekommenderar starkt detta material i alla dagvattenrör med tanke på de skadliga mikroplasterna i vår miljö, säger Stefan Karvonen.

Enligt Stockholms Östersjöcentrum är mikroplast små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter i diameter. Det utgör också den största andelen av allt plastskräp i världshaven. Det är sannolikt att plastpartiklarna kan knyta till sig miljögifter, vilket drabbar både djur och människor.

Läs mer om mikroplatser på naturvardsverket.se (länk).