Hem Okategoriserade Klart för avtal – 45 000 nya bostäder i Göteborg

Klart för avtal – 45 000 nya bostäder i Göteborg

Från vänster: HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen, Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad och Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

Nu är överenskommelsen klar. Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen har enats kring en storsatsning som innebär att 45 680 nya bostäder ska byggas i Göteborg.

– Det är glädjande att staten, med denna överenskommelse, kan bidra till kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden i Göteborg. Det skapas stora samhällsnyttor och integrationen och sammanhållningen mellan olika stadsdelar gynnas. Detta var den sista storstadsöverenskommelsen och med detta har vi nu fullföljt regeringens uppdrag enligt vårt direktiv gällande storstäderna, säger HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

I överenskommelsen ingår utbyggnader av spårväg, citybuss, linbana och åtta “cykelobjekt”. Investeringskostnaden uppskattas till 7 241 miljoner och statens medfinansiering är kopplad till de 45 680 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga.

– Överenskommelsen bidrar till att göra Göteborg till en ännu mer sammanhållen, attraktiv och hållbar stad. Vi kommer framöver att bygga massor av nya bostäder inom Älvstaden och i övriga Göteborg. Då är det mycket viktigt att också satsa på ny kollektivtrafik och nya cykelstråk, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad.

Överenskommelsen ska bekräftas av parterna i kommande avtal och sedan godkännas av respektive parts beslutande organ. Enligt Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, beräknas Göteborgsområdet beräknas ha 200 000 fler invånare om 20 år:

– Genom att göra dessa investeringar förbereder vi redan nu för att möta framtidens krav.