Hem Hållbarhet Meag Va-system satsar på pumpstationer i betong

Meag Va-system satsar på pumpstationer i betong

Meag Va-system arbetar intensivt för att tillgodose den stora efterfrågan på pumpstationer.  Att välja materialet betong till stationerna ger flera fördelar, inte minst för miljön och ekonomin.

–Vi satsar nu och har anställt två nya säljare för att kunna hantera uppdragen i tid säger Robert Gustavsson, som är ansvarig för pumpstationer hos Meag Va-system, ett företag som har specialiserat sig på va-lösningar i betong.

Marknadsområdet har utökats till att även gälla hela södra Sverige, inklusive Skåne. Den ökade efterfrågan är en följd av att det byggs så mycket bostäder. Många gånger finns även ett behov av att pumpa bort spillvattnet till ledningsnät och reningsverk. Allt fler kommuner inser samtidigt riskerna för översvämningar och är framsynta nog att åtgärda detta i ett tidigt skede.

– Våra pumpstationer tar hand om dagvattnet och pumpar bort det, helt enkelt, säger Robert Gustavsson.

Det finns många fördelar med att välja naturmaterialet betong som är sprunget ur naturens egna resurser som sand, sten, grus, kalksten, lermineral och vatten. Med en livslängd på minst 150 år är betong en mycket trygg lösning.

– Totalekonomin och miljön påverkas positivt tack vare att uppgrävda fyllningsmassor kan användas som kringfyllning samt att materialvalet minskar risken för uppflytning vilket medför att förankring inte är nödvändig säger Stefan Karvonen, affärschef på Meag Va-system.