Hem Hållbarhet “Kraftigt reducerat koldioxidutsläpp”

“Kraftigt reducerat koldioxidutsläpp”

Tillverkning av slipers i Abetongs fabrik i Vislanda utanför Växjö.

Abetong har registrerat sin första EPD och resultatet visar på en kraftig reducering av koldioxidutsläpp som genereras vid tillverkningen av betongslipers.

– Vi har lagt ner ett stort arbete på att miljöoptimera betongreceptet som används till den nya sliperstypen, A30, berättar Rikard Bolmsvik, utvecklingsansvarig på Abetong division anläggning.

EPD, som står för står för Environmental Product Declaration (Miljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda. Med metoden kan man bland annat få information om produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv som baseras på standarden ISO 14025. Resultaten från en verifierad EPD ger svar på en produkts miljöpåverkan i jämförelse med liknande produkter på marknaden.

– Arbetet med att ta fram en EPD för sliper A30 har gjort att Abetong nu upparbetat en metodik för hur nya och befintliga prefabricerade betongprodukter kan klimatoptimeras vilket vi kommer att tillämpa framöver, säger Rikard Bolmsvik.

Vad är det ni egentligen har gjort?
–Vi vill nog inte tala om exakt vad vi gjort men i grund och botten handlar det om att vi tittat på vilka krav det är både i produktionen en sliper och sliperns lastkapacitet som sätter de slutliga kraven på betongreceptet. Efter att den kritiska kravställningen tydliggjorts har vi arbetat intensivt med att optimera aktuellt betongrecept, säger Rikard Bolmsvik.

Inför upphandlingen av järnvägssliprar 2017 krävde Trafikverket att leverantörerna skulle uppfylla uppsatta klimatkrav och redovisa detta genom en tredjepartsgranskad EPD. Vid miljöprestanda som är bättre än uppsatta krav ges möjlighet till bonus. Abetong är en av två valda huvudleverantörer av järnvägssliprar till Trafikverket för avtalsperioden 2017-2037.