Hem Hållbarhet Betongkonstruktioner har störst potential

Betongkonstruktioner har störst potential

IVL har på uppdrag av Svensk Betong analyserat hur ett flerbostadshus med betong i ytterväggar och stomme kan klimatbantas. Resultatet visar att det går att så gott som halvera klimatpåverkan med känd byggteknik och genom att använda mer miljövänlig betong.

Martin Elandsson, LCA-expert på IVL som utfört studien, beskriver resultaten som häpnadsväckande:

– Det här visar att det är fullt möjligt att få ner betongens klimatpåverkan, till och med halvera den, med hjälp av teknik som redan finns i dag. Det som behövs nu är att beställarna tar sitt ansvar, gör klimatprestanda till en betydande del av upphandlingen och på så sätt driver klimatarbetet framåt.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC leder tillverkningen av betong till till mer än dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som flyget globalt sett. En stor del av koldioxidutsläppen kommer från cementen, men även byggmetoderna har en stor påverkan.

– I Sverige har vi en kultur av att använda mycket cement i våra byggen medan man i många andra länder använder mer alternativa bindemedel. Det går att minska mängden betong som används i byggen genom att slimma konstruktionen,  att till exempel använda fyllkroppar eller hålbjälklag och undvika bindemedel för att korta byggtiderna. Gör man det samtidigt som man använder miljövänligare bindemedelsalternativ så minskar klimatpåverkan, säger Martin Erlandsson.

I studien blir den klimatbantade betongkonstruktionens klimatavtryck 212 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bostadsyta. Detta är ett värde som inte ligger mycket högre än det flerbostadshus i trä som har byggts i Sundbyberg. IVL har tidigare gjort en studie på huset som visar på ett koldioxidavtryck på 194 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Tillsammans med KTH har IVL påbörjat ett projekt finansierat av näringslivet, SBUF och Stiftelsen IVL för att gå vidare med resultaten och se över hur material och byggplattformar kan förbättras. Martin Erlandsson som projektleder detta arbete från IVL menar att potentialen att minska klimatpåverkan från byggandet är stor, men den stora utmaningen är att få teoretiska möjligheter omsatta i praktiken:

– För att byta material och teknik måste det finnas något som triggar byggbranschen att ta det där steget. I dagsläget finns det inte några lagkrav på beräkningar av en byggnads klimatpåverkan så det är upp till marknadens aktörer att driva arbetet. Men ska vi nå målet noll nettoutsläpp 2045 som politikerna har beslutat om måste den utvecklingen starta idag.

Ladda ner rapporten på ivl.se (länk).