Hem Arkitektur Kultur vaccin mot ondska!

Kultur vaccin mot ondska!

Monica von Schmalensee, vd på White, tycker städerna måste injiceras med kultur. I ett nytt manifest som presenterades i Almedalen idag etableras uttrycket kulturytefaktor. Men uttrycket mötte en del kritik.

När Vällingby byggdes var det den första ABC-staden, Arbete, Bostad, Centrum. Nu ska det byggas ABK-städer, där K står för kultur.

-Skapar vi demokratiska platser för allmänheten skapar det mening och är ett vaccin mot ondska, sa Monica von Schmalensee.

En yngre man i publiken tyckte det blev för mycket fokus på kulturbyggnader och fysiska platser. Kultur för ungdomar är gaming och communitys.

Det tyckte Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, var ett bra inlägg. Vi måste lyssna på nyttjarna av kulturen för att hamna rätt, släppa fram saker vi inte förstår. Monica tyckte inte det ena behövde utesluta det andra, platserna kan fyllas med vad som helst. Behovet finns alltid att mötas fysiskt.

Clara Åhlvik, kulturstrateg, var lite skeptisk till uttrycket ”injicera”. Kulturen finns redan där, det måste bara lyftas fram. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, menade att kulturen växer fram där vi inte anar det, sällan där vi vill. Som på fester där vi smyckat vardagsrummet och ändå hamnar folk i köket.

Whites kulturmanifest hittar du här.