Hem Hållbarhet “Det finns jättemycket att göra”

“Det finns jättemycket att göra”

På tisdagsförmiddagen arrangerade Vattenfall seminariet “Fossilfri basindustri” i Almedalen. Med deltagare som närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma och Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb diskuterades bland annat elektrifiering, basindustrins klimatutmaningar och frågan om det räcker med tekniska lösningar.

– Den stora nöten att knäcka ligger på den politiska nivån och hur vi ska skapa förutsättningar för de investeringar som krävs. Har vi en klimatambition, som vi på Cementa delar, att vi ska vara fossilfira 2045 så måste man också fundera på hur vi blir det och det är precis det vi gör nu, säger Karin Comstedt Webb (infälld på bilden ovan).

Hon har belåtet noterat att samtalet numera handlar om “hur politiskt” och inte bara “hur tekniskt”.

– Det finns jättemycket att göra och vi kommer att fortsätta att jobba med mindre steg såväl som med de riktigt stora utmaningarna som processutsläppen som kommer från kalksten och kommer att vara vår huvudsakliga råvara under överskådlig tid. Man måste titta på tekniker för att få tag på koldioxiden och försöka nyttiggöra den i möjligaste mån.

Cementas hållbarhetschef efterlyser en organisation som kan driva frågorna strategiskt och som delvis är politiskt styrd.

– Mycket hänger samman med när vi får politiken och industrin att samverka. Exakt hur styrmedlen ska utformas är lite tidigt för mig att svara på men det är det samtalet behöver handla om och vi ser ju begynnelsen här.