Hem Okategoriserade “Stor stimulans av anläggningsindustrin – inte minst betongdelen”

“Stor stimulans av anläggningsindustrin – inte minst betongdelen”

Sverigeförhandlingens HG Wessberg.

Intresset var stort när Sverigeförhandlingen mitt under Almedalsveckan presenterade utbyggnadsstrategin för höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Sverigeförhandlingen förordar att båda sträckorna byggs ut samtidigt och skyndsamt – och finansieras via statliga anslag och lån i Riksgälden. Detta skulle innebära att tågen kör på de nya banorna år 2035. Den snabba utbyggnadstakten motiveras av att nyttorna ska kunna realiseras, att samhället ska dra nytta av de gjorda investeringarna och inte minst för att skapa ett robust och pålitligt järnvägssystem. Sverigeförhandlingens HG Wessberg intervjuades av BetongTV: