Hem Hållbarhet “Ett innovativt och framåtblickande bolag”

“Ett innovativt och framåtblickande bolag”

Fabrikschef Per Ole Morken visar närings- och innovationsminister Mikael Damberg runt på Cementas fabrik.

Under Almedalsveckan besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg Cementa i Slite. På agendan stod ett samtal om Natura 2000-områden på Gotland och vikten av samexistens mellan näringsliv, industri och naturvärden.

– Regeringen behöver vara medveten om konsekvenserna för såväl fabriken som det svenska samhällsbyggandet om de går på Naturvårdsverkets linje om Natura 2000 i sin helhet. Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta leverera ett inhemskt byggmaterial som har god miljöprestanda i global jämförelse, sa Arvid Stjernberg, teknisk direktör på Cementa.

Mikael Damberg.

Regeringen driver en jobb- och näringspolitik som har stor inverkan på cementindustrins förutsättningar på Gotland. Ett tydligt exempel gäller det Natura 2000-förslag som Naturvårdsverket överlämnat till regeringen att besluta om i anslutning till Cementas verksamhet. Efter en rundvandring på det omfattande fabriksområdet där Cementa tillverkar 60 procent av all cement som används i Sverige tillverkas kommenterade Mikael Damberg att det är en industri som går för högtryck och att Cementa med sina produkter utgör en viktig del av industrin som levererar till den ökande byggnationen i Sverige.

– Cementa är ett innovativt och framåtblickande bolag som arbetar för ytterligare sänkning av koldioxidutsläppen vilket är positivt och samtidigt säkrar industrijobben, sa Mikael Damberg som också konstaterat att Cementa har en viktig roll att spela i den framtida klimatomställningen inom svensk basindustri.

Arvid Stjernberg från Cementa var nöjd med mötet:

– Trots att vi känner oro för regeringens beslut, så har vi haft ett bra samtal idag. Jag känner stort förtroende för att vi har gemensamma förhoppningar om en lösning som både ser till näringslivets förutsättningar och behovet av naturskydd.