Hem Hållbarhet “Det är viktigt att öka kunskapen”

“Det är viktigt att öka kunskapen”

peter ericsson
Bostadsminister Peter Eriksson.

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till ett projekt som ska genomföra jämförande livscykelanalyser av ett typhus med fem olika teoretiskt tillämpade konstruktionstyper.

Målet är att ytterligare öka bygg- och fastighetssektorns kunskap om byggnaders påverkan av klimatet under hela livscykeln och hur valet av konstruktion kan bidra till att minska koldioxidutsläppen.

– Det är viktigt att öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det här projektet kan ses som en del i arbetet för att få nya regler som inkluderar byggprocessen i energikraven på nya byggprojekt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Projektets resultat kan bli ett betydelsefullt underlag för den fortsatta utvecklingen av livscykelanalyser och för att hitta effektiva åtgärder att minska energianvändning och klimatpåverkan från byggnader under hela deras livslängd. Projektet genomförs av Sveriges Byggindustrier tillsammans med flera aktörer i byggbranschen som en fortsättning på ett tidigare projekt där livscykelanalyser genomfördes på två olika typer av flerbostadshus, ett i betong och ett i trä.

Stödet är på 250 000 kronor och slutresultatet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2018.