Hem Fråga Experten Fråga Experten: Blanda cement med bräckt vatten?

Fråga Experten: Blanda cement med bräckt vatten?

Fråga Experten

Vi vill bygga en husgrund för fritidshus i Stockholms skärgård. Salthalten är ca 0,5%. Vi tänkte använda något slags filter för att undvika så mycket som möjligt att få med sig alger etc. Går detta och vilka risker ser du?
/Stefan

Man undviker som regel att använda bräckt/salt vatten för att blanda betong med. Anledningen till detta är att kloriderna i saltet (natriumklorid) kan få armeringen att börja rosta. Betongen i sig tar ingen skada av saltet, men har en accelererande effekt. Sommartid kan det då göra att betongen hårdnar snabbare än man önskar för att hinna jämna av, vilket går att kompensera för genom att tillsätta retarder. Så för oarmerade konstruktioner spelar salt/klorider ingen större roll.Delmaterialen till betong (cement, grus, sten, tillsatsmedel) innehåller alla en liten mängd klorider, men de är generellt så pass låg nivå att det inte orsakar armeringskorrosion. Betongfabriker måste ha koll på detta, och betongens gränsvärde skall redovisas på följesedeln. Man brukar tillämpa kloridklass ”Cl 0,10” vilket innebär att betongen maximalt får innehålla 0,10% klorider räknat på cementvikten. Detta gör att betongen kan användas till spännarmerade konstruktioner, men för vanlig armering räcker det med klass ”Cl 0,20”.

Ballast (sand, grus, sten) med marint ursprung kan innehålla en del klorider, och kan då behöva tvättas först eller ligga ute ett par månader innan det används till betong.
Natriumklorid består av 40% klorid (Cl-), så räknar man på salthalten 0,5% (salinitet 5‰) ger det 2 gram klorider per liter vatten. För en betong (1 kubikmeter) med exempelvis 330 kg cement och 180 liter vatten innebär det då 360 gram klorider eller 0,10% räknat på cementmängden. Så även om man räknar man med de klorider som finns i cement, ballast och tillsats hamnar man sannolikt under 0,20% klorider (klass ”Cl 0,20”).

Så för att svara på din fråga så kan du blanda betong med vattnet som har 0,5% utan problem. Men givetvis är färskvatten att föredra om det är möjligt. Organiska föroreningar kan göra att betongens hårdnande påverkas negativt och det kan generera lite luft. När de senare bryts ner i betongen kan de även skapa ohälsa (mögel). Jag skulle ändå säga att lite alger inte spelar så stor roll i ditt fall, men kan du filtrera vattnet är det givetvis bra.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group