Hem Fråga Experten Fråga Experten: Cortenplåt som form?

Fråga Experten: Cortenplåt som form?

Fråga Experten

Vi planerar en fristående uteplats på gräsmattan, dvs inte i anslutning till huset. Den ska bli en cirkel på ca 3,5-4 m. Tanken är att använda cortenplåt som form. Det går inte att komma till med grävmaskin så det får bli muskelkraft. Hur mycket och vilket bärlag bör man minst ha? Måste man armera? Jag har sett konstruktioner på t.ex uppfarter utan armering. Vad för minsta tjocklek man bör ha på betongen? Vilka ytbehandlingar bör man göra för en skön känsla att gå barfota men ändå tåligt, dammfri och vackert?
/Carl Oreborg

Eftersom plattan skall fungera som uteplats antar jag att den inte kommer att belastas speciellt mycket. Och att den kan röra sig ganska fritt (ej tvång), då den inte sitter fast någon stans och har rund form. Så har du inte allt för ”mjuk” mark skulle du nog klara dig utan bärlager, betongplattan blir självbärande. Ofta vill man däremot ha någon typ av dränering under betongplattan. Markfukten är inget problem för betongen, men är marken blöt och vattnet fryser kan det ge tjällyftning som kan göra plattan lite sned eller göra så att den belastats snett (och spricker). Har du torr mark med bra bärighet räcker det att du jämnar av och förslagsvis lägger en byggplast som du sedan gjuter på. Plasten ökar plattan rörelsefrihet och minskar tidig uttorkning nedåt. Har marken dålig bärighet behöver du lägga ut (och kompaktera) ett ca 10 cm tjockt bärlager, förslagsvis på en geotextil mot marken och gärna en byggplast under betongen. Bärlagret kan göras dränerande om du väljer en lite ”striktare” krossad fraktion (ex 16/22 eller 16/32 mm makadam). Vill du minska tjockleken på bärlagret (eller helt utesluta) kan du lägga ett par lager med cellplastisolering, det finns de som klarar lite högre laster (typ XPS eller liknande). Är marken blöt kan någon typ av avledning av vattnet behövas för att dräneringen skall fungera. Ofta har man en vot/kantbalk runt platta och här lite tjockare med dränering (ca 20 cm), men i ditt fall bör du klara du dig utan vot/kantbalk. I ditt fall bör betongplattan vara minst ca 8-10 cm tjock och armerad, förslagsvis ett 6/150 mm nät på distanser. Och dessutom komplettera med 1-2 st 8 mm järn runtom plattan som du böjer efter rundningen på formen. Tidiga krympsprickor undviks genom att direkt efter gjutning täcka och skydda plattan mot uttorkning och håll fuktig i mist ett par veckor. Senare krympsprickor minskas med sprickarmering, och i ditt fall skulle du då kunna dubbelarmera plattan, med ett nät i överkant och ett i underkant (minst 20 mm täckskikt). Väljer du att enkelarmera kan du lägga nätet någorlunda mitt i tvärsnittet.

Välj en betong med hållfasthetsklass minst C28/35 (vct 0,55 eller lägre), 16 mm sten, och som har förhöjd lufthalt (för att klara frost). Planerar du att tösalta på betongplattan bör du gå ner ytterligare i vct (max 0,45), och eventuellt välja Anläggningscement. För att ytan skall bli slät/jämn och hårdgjord kan du i tidigt skede maskinglätta ytan eller i senare skede diamantslipa den. Men betongplattor utomhus brukar inte efterbearbetas, mer än att den skuras/jämnas av direkt efter gjutning och eventuellt borstas för minskad halkrisk (och utseende). Att diamantslipa är inget problem, men glättning kan göra att frostresistensen i ytskiktet försämras (förstör luftporstrukkturen). Slipningen kan däremot göra den något hal när den är blöt. Även ytbehandling kan försämra frostresistensen och öka halkrisken. Risken med allt för tätgörande behandlig är att vatten kan stängas in (framför allt horisontella ytor) och ge frostavflagning. Vad som är ”skön känsla” och ”vackert” är ganska godtyckligt. Det finns speciell betonglack som du kan använda, men det kan således ge ökad risk för frostskador. Vill du dammbinda betongen skulle du kunna testa med vattenglas, och detta brukar inte inverka negativt på frosten. Lägg då på ett par tunna lager (torr betong), och var noga med att torka bort eventuellt överflöd direkt. Vattenglas (natriumsilikat) har också en viss hårdgörande och smutsavvisande effekt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group