Hem Okategoriserade “Den enskilt viktigaste åtgärden”

“Den enskilt viktigaste åtgärden”

Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.
Del 2: Gunnar Hagman, Skanska.

Förra året skadades 6000 människor på svenska byggarbetsplatser. Under parollen “Håll nollan” ska organisationen “Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” få ner siffran till noll. Ett av företagen bakom initiativet är Skanska.

– Jag känner mig väldigt motiverad. Vi drivs ju allihopa av att hela tiden försöka jobba mot att ingen på våra arbetsplatser ska behöva vara osäker och riskera att inte komma hem efter jobbet, säger Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman.

Under årets Almedalsvecka i Visby arrangerades seminariet “Hur ökar vi samverkan i hela byggbranschen så att ingen skadas på våra byggarbetsplatser?”. Gunnar Hagman, som tillträdde som vd för Skanska Sverige den 1 december, berättade att olyckorna kan få honom att sova dåligt på nätterna.

– Allt annat, som ekonomi eller vad som händer i omvärlden, kan jag på nåt sätt hantera men jag hade nog inte kunnat föreställa mig riktigt hur mycket som sker ute på Skanskas arbetsplatser. Vi har något som som vi kallar röda spår, incidenter som faktiskt hade kunnat innebära att en person hade avlidit på vårt bygge om tid och plats hade varit annorlunda. Det kan vara att vi tappar saker eller att ett prefabelement välter och så vidare. Alla de där incidenterna får jag ta del av och hittills i år har vi haft 17 sådana, så den samlade bilden av vad som sker ute på våra arbetsplaster kan faktiskt göra mig rädd.

Gunnar Hagman tror att Håll Nollan-projektet kan vara den enskilt viktigaste åtgärden för att skapa en säker arbetsmiljö i byggbranschen.

– Här kan vi få alla aktörer som har någon möjlighet att påverka det som händer på arbetsplatserna att samverka och jag tror oerhört mycket på att även våra byggherrar och större kunder är med och driver frågan. Vi har ju branschorganisationer där vi kan “benchmarka” och lära av varandra men det blir oerhört mycket starkare om våra kunder och beställare ställer tuffare krav på oss, det kommer att utveckla oss mycket mer.

Arbetsmiljöverkets siffror från den senaste femårsperioden visar att det i snitt dör sju personer om året på svenska byggarbetsplatser. Gunnar Hagman försöker omvända den ständigt närvarande oron till energi för att driva säkerhetsfrågorna bättre och effektivare tillsammans med sin personal.

– Sveriges byggbransch går för högtryck och det förväntas byggas ännu mer under de närmaste åren. Vi har ett stort inflöde av utländska företag, underentreprenörer och andra aktörer som ibland kan har en annan syn på säkerheten, så det är en verkligen en jätteutmaning för oss som bransch.

Hans uppmaning till regeringen och arbetsmarknadsministern Ylva Johansson är att titta på Finland och deras framgångsrika metod för att med hjälp av skattemyndigheten få en bättre kontroll över vilka personer som vistas på arbetsplatserna.

– Då kan man kolla om de har rätt utbildning, om företaget är seriöst och så vidare. Jag måste erkänna att vi inte kan göra det med  hundraprocentig säkerhet idag.

Regeringen har lovat mer pengar till Arbetsmiljöverket vilket Gunnar Hagman ser som mycket positivt.

– Vi uppfattar det nog som att det är lite snålt bemannat på Arbetsmiljöverket nu. När de ska ut och göra ett uppdrag så åker de gärna till de större företagen, men det är inte alltid där som de största problemen finns. De borde se lite bredare än till till NCC, Peab eller Skanska varje gång.

Skanskas arbetsmiljöpolicy (pdf)

Håll nollan del 1: Anna Lundman, Trafikverket (länk)

 

Läs även den första delen i artikelserien om Håll Nollan-projektet:
“Självklart att vi också kliver fram”