Hem Okategoriserade 400 bostäder byggs vid Örbyleden

400 bostäder byggs vid Örbyleden

400 bostäder ska byggas längs med Örbyleden i Stockholm. Både hyresrätter och bostadsrätter finns i detaljplanen som nu är ute på samråd.

– Den här planen har anpassats för att klara den trafikmängd och buller som finns idag på Örbyleden, så husen kommer att byggas på ett sådant sätt, säger Martin Edfelt, tf enhetschef på planavdelningen till Stockholmdirekt.

Förslaget är att bygga de lägsta husen i fyra våningar och de högsta i nio våningar, där de två översta kommer att ligga direkt under taken med takkupor. De högre husen ska ligga mot den hårt trafikerade Örbyleden för att skydda mot buller.

– Husen kommer så att säga vara vända med ”ryggen” mot Örbyleden, där placeras allmänna rum som vardagsrum och kök. Och fasad och fönster på den sidan kommer att ha ett extra starkt, brandtåligt material ifall det händer en olycka på leden, säger Martin Edfelt.

Material som planerar att användas till fasaderna är till exempel tegel, betong och puts i olika färger. Taken ska byggas som sadeltak och med plåt eller takpannor i betong eller keramik för att bryta av från fasaderna.