Hem Okategoriserade “Vi får inte konkurrera om säkerheten”

“Vi får inte konkurrera om säkerheten”

Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building.
Del 4: Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building.

Med samverkan inom hela byggbranschen ska byggarbetsplatserna bli säkra. NCC är ett av företagen bakom nystartade Håll Nollan-projektet som drivs av organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

– Vi har aldrig tvekat kring att vi kan samlas runt de här frågorna. Det har  funnits ett utbyte tidigare på mer lokal nivå, men det här skapar ett utrymme att involvera betydligt fler och göra det på ett strukturerat sätt så det är en jättebra plattform. Dessutom vill vi ha med fler underentreprenörer och få in dem i vårt sätt att tänka med samma höga säkerhetsambitioner, säger NCC Buildings Sverigechef Henrik Landelius.

Ungefär 80 procent av det som NCC levererar på byggsidan kommer från en annan leverantör eller underentreprenör vilket försvårar säkerhetsarbetet. Trots det har antalet olyckor hos NCC halverats på de senaste fem åren.

– Jag tycker det har hänt oerhört mycket inom säkerhetsområdet sen jag tog min examen och började jobba för 13 år sedan. Det finns liksom ingen tvekan längre om att säkerhet och arbetsmiljö alltid är först på agendan och det är inte bara hos styrelsen eller koncernledningen utan hela vägen ut i alla ledande nivåer. Det är också först ut på agendan på våra byggarbetsplatser.

Tyvärr kvarstår ändå det faktum att det fortfarande sker katastrofala händelser. Timmarna innan Almedals-seminariet “Hur ökar vi samverkan i hela byggbranschen så att ingen skadas på våra byggarbetsplatser?” nåddes Henrik Landelius av beskedet att en byggnadsarbetare omkommit på ett av NCC:s byggen.

– Även om jag inte är närmast berörd så är det är klart att det bekommer en väldigt mycket, men det är också en enorm inspiration för tänk om vi kan undvika den typen av händelser i framtiden. Det är en jätteutmaning men det är det som driver mig. När vi har gjort skillnad kan vi få sova gott på nätterna.

Ny teknik och nya säkerhetsåtgärder driver trenden åt rätt håll men kan inte eliminera det enskilda personliga ansvaret. Henrik Landelius ser fram emot diskussioner och att driva frågan om hur man säkerställer att varje enskild individ, underentreprenör eller anställd, hjälper varandra och tar, som det kallas, time out, när något avvikande upptäcks. NCC-chefen uttrycker också uppskattning över att regeringen ser över utstationeringen, det vill säga arbetstagare som skickats till Sverige från uttalandet och vistas här under en begränsad tid.

– Nu när vi har en så kraftig tillväxt så ser vi problemet väldigt tydligt. För att säkerställa att alla arbetar på rätt sätt så har vi på NCC startat ett eget bolag där vi NCC-anställer alla och ser till att de får rätt säkerhetsutbildning. På så sätt försöker vi undvika den typen av risker som det innebär med extern bemanning.

Henrik Landelius tror mycket på en utlovad samordning mellan myndigheterna och välkomnar, precis som Skanskas vd Gunnar Hagman, ökade resurser för Arbetsmiljöverket.

– Det är många bra initiativ och hastigheten är jätteviktig. Vi sparar inte på att investera medel i något som har med säkerhet att göra och det är klart att det blir en konkurrensfråga om andra företag kringgår reglerna. Vi får inte konkurrera om säkerheten.

Läs fler artiklar i artikelserien om Håll Nollan-projektet:
Ansvarstagande ska locka till branschen
“Den enskilt viktigaste åtgärden”
“Självklart att vi också kliver fram”