Hem Okategoriserade Rekordfabrik byggs med prefabelement

Rekordfabrik byggs med prefabelement

Foto: Kristofer Samuelsson.

Den största produktionslinjen i världen för blekt barrsulfatmassa byggs i Östrand, Medelpad. Investeringen på 7,8 miljarder resulterar bland annat i ett nytt renseri, kokeri, blekeri och en ny fiberlinje.

– I det här projektet är det extra viktigt för oss att samarbeta med erfarna leverantörer. Det var en av anledningarna till att valet föll på Strängbetong som bland annat bygger de nya produktionshallarna, säger Michael Nordström, byggprojektledare på SCA.

Montage av pelare. Foto: Kristofer Samuelsson.

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. I juni nästa år beräknas projektet Helios stå klart och då ska SCA Östrands ärliga produktionskapacitet fördubblas från 430 000 till 900 000 ton massa. Över taket i det nya renseriet spänner jättelika betongbalkar på 38 ton med en längd på 32 meter. Att SCA valde att bygga i prefabricerad betong finns det flera anledningar till enligt Michael Nordström:

– Betongens egenskaper klarar våra krav på laster och spännvidder för balkar, materialet skärmar av ljud på ett bra sätt och klarar även det bistra klimatet vid Bottenhavet med is, fukt och kyla på vintern.

Den nya produktionslinjen kräver motsvarande elva lastbilar tall- och granvirke i timmen (varav hälften transporteras via tåg) för den dagliga produktionen av barrsulfatmassa. Anläggningen utrustas med den senaste tekniken för en minimering av utsläpp till luft och vatten. Trots den fördubblade produktionskapaciteten kommer utsläppen att ligga på samma nivå eller lägre.