Hem Okategoriserade “Ledarskap och kultur är extremt viktigt”

“Ledarskap och kultur är extremt viktigt”

Ulrika Dolietis.
Del 5: Ulrika Dolietis, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

I den näst sista delen i artikelserien om den samlande kraftinsatsen för säkrare byggarbetsplatser har turen kommit till Ulrika Dolietis, vd för organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Med visionen att ingen ska skada sig på jobbet har 13 aktörer, alla på olika sätt involverade i ett byggprojekts olika faser, gått samman och förhoppningen är att flera företag och organisationer vill vara med.

– Det har skapats ett forum där vi kan samverka över hela byggprocessen och skapa förutsättningar för varandra vilket är väldigt unikt. När Akademiska Hus (statlig förvaltare av fastigheter vid universitet och högskolor) tog initiativet och bjöd in till ett förutsättningslöst möte för ett par år sedan så var de inget av de inbjudna företagen som tvekade. Alla ville verkligen bidra på sitt sätt, säger Ulrika Dolietis.

Det var i samband med Årets Bygge-galan i våras som organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen och ledordet “Håll Nollan” lanserades. Med hjälp av fyra huvudsakliga intresseområden – Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder och Kravställare som beställare – ska man gå från ord till handling.

– Ledarskap och kultur är extremt viktigt. Det spelar ingen roll om man sätter regler eller vad det än är om inte företagen driver på. Vi kan inte skapa kulturen men inspirera varandra och vi vill också införa ett arbetsmiljöpris. Arbetsmiljö är inget tråkigt, det är roligt att att skapa en bättre och hälsosammare miljö för de som jobbar på våra arbetsplatser, säger Ulrika Dolietis.

Kunskap och kompetens handlar om att dela med sig, vara transparenta och tänka bort konkurrensen, men också om att förbättra utbildningarna och anpassa dem mer efter de olika rollerna på en byggarbetsplats. Under intresseområdet Gemensamma arbetssätt och standarder är syftet att sätta en branschstandard.

– Jag har pratat med ett företag som ger utbildningar i lyft. Det finns sju varianter för säkra lyft i byggbranschen, fast att vi lyfter ungefär likadana saker med samma risker. Det blir svårt för våra underleverantörer när det finns så många olika utbildningar, men kan vi enas har vi en bra kraft att driva det här framåt. Då kan vi börja med en branschstandard bland entreprenörer och då vill vi se riskbedömningar men också att att vi väljer ut de områden där vi har de allvarligaste olyckorna och dödsolyckorna. De finns inom ett visst område och det är inte så att Skanska har helt andra riskområden än NCC eller Peab. Kan vi hjälpas åt tillsammans kommer vi att lyckas.

Med det fjärde uttalade intresseområdet, Kravställare som beställare, hoppas Ulrika Dolietis att organisationen kan inspirera till ett större engagemang från kunderna.

– Är det något som vi i byggbranschen är duktiga på så är det att göra kunden nöjd. Om kunderna har ett större engagemang och kompetens gällande arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor så kan det ske stora förändringar.

För tio år sedan lades Arbetslivsinstitutet, ett forskningsinstitut och kunskapscentrum för arbetslivsfrågor, ned. Enligt Ulrika Doiletis har det lett till en brist på arbetsmiljöingenjörer.

– Det finns mycket kompetens men nu slåss vi om samma resurser. Det är jätteroligt att alla vill ha bra och duktig arbetsmiljökompetens i sin organisation men det försvann ganska många utbildningar när Arbetslivsinstitutet lades ned så nu är efterfrågan mycket större än utbudet. Kanske skulle man kunna ha kortare vidareutbildningar för skyddsombud eller nåt sådant för att få fram fler arbetsmiljöexperter.

Ulrika Dolietis har arbetat i byggbranschen i över 30 år. De senaste åtta har hon ägnat sig åt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i rollen som arbetsmiljöchef på Skanska och nu har hon fullt fokus på organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

– Min förhoppning är att många fler företag och organisationer ska ansluta innan årets slut. Ju fler medlemmar, desto lättare blir det att driva arbetet brett. Just nu tittar vi på olika modeller för medlemskap och försöker anpassa dem så att de ska passa företag med olika förutsättningar och storlekar.
Läs fler artiklar om Håll Nollan-projektet:
”Vi får inte konkurrera om säkerheten
Ansvarstagande ska locka till branschen
“Den enskilt viktigaste åtgärden”
“Självklart att vi också kliver fram”