Hem Okategoriserade “Regeringen kan också göra saker”

“Regeringen kan också göra saker”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Del 6: Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lovar åtgärder från regeringen för att göra byggarbetsplatserna säkrare samtidigt som hon applåderar Håll Nollan-projektet och den nybildade organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

– Varje gång man nås av ett besked att någon inte kommer hem från jobbet är en total katastrof. Det är inget annat än en nollvision som vi måste arbeta mot. Ansvaret ligger på arbetsgivaren men regeringen kan också göra saker, säger Ylva Johansson.

Under Almedalsveckan i somras deltog arbetsmarknadsministern i seminariet “Hur ökar vi samverkan i hela byggbranschen så att ingen skadas på våra byggarbetsplatser?” där hon lyfte fram exempel på regeringens arbete med arbetsmiljöfrågorna.

– Sedan vi tillträdde har vi kraftigt höjt resurserna, 125 miljoner kr varje år, för arbetsmiljöarbetet och för att framför allt få fram fler inspektörer. Vi har också tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi med en nollvision för att förhindra arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. Vi har gett flera uppdrag till Arbetsmiljöverket och ett viktigt sådant är att samverka med andra myndigheterna. Under förra året sattes fem olika multimyndighetsteam ihop som nu är ute och gör inspektioner tillsammans.

Så kallade “gråa” företag där man misstänker att den dåliga arbetsmiljön blir till en konkurrensfördel gentemot seriösa företag visar sig, enligt Ylva Johansson, ofta vara “svarta”. Ett företag med brister i säkerhets- och miljöfrågor har inte sällan fler saker som till exempel skattebrott på sitt samvete. Arbetsmarknadsministern vill se ett större ansvar från arbetsgivarna när det gäller underentreprenörerna.

– Mycket är på gång och görs rätt men där ser jag att vi har brister och behöver göra ännu mer.

“Finns det kollektivavtal är det ju väldigt mycket annat som klickar in.”

Ett stort problem är kontrollen av den utstationerade arbetskraften som jobbar tillfälligt i Sverige. Ylva Johansson berättar om en ny lag ska ge facken möjligheten att kräva kollektivavtal även för utstationerade företag. En pågående utredning ska även ge fackens regionala skyddsombud rätten att komma in på arbetsplatser där det inte finns några anslutna medlemmar.

– Idag är kollen väldigt dålig, men finns det kollektivavtal är det ju väldigt mycket annat som klickar in. Vi håller också på att ta fram ett nytt förslag på ett nytt arbetsmiljöcentrum där den nya kunskapen blir lättillgänlig.

Från Håll Nollan-organisationen har det uttryckts önskemål om en modell liknande den i Finland där man säkerställer vilka personer som är på arbetsplatserna genom ett samarbete med skattemyndigheten. Ylva Johansson är inne på samma linje.

– Ja, jag och finansminister Magdalena Andersson har ett förslag ute på remiss som innebör att man ska anmäla utstationerad arbetskraft från dag 1. Idag har företagen en vecka på sig så då heter det alltid att “de kom igår”. Det är ett förslag som jag räknar med att kunna genomföra bit för bit. Jag ska leverera.

Att satsningen på fler arbetsmiljöinspektörer inte har fått större effekt beror, enligt Ylva Johansson, på att det är ett kvalificerat arbete.

– Så när man har rekryterat folk så tar det ett bra tag att utbilda dem. Och de som är färdigutbildade har åkt till de mer välkända arbetsplatserna i stället för dem som vi kallar “gråa” eftersom det inte har funnits tillräckligt med resurser, men nu har vi öronmärkt pengar för det.

Sju personer dog i samband med byggolyckor förra året. Enligt Byggnads finns det dessutom ett stort mörkertal det gäller de som är utstationerade till Sverige och inte omfattas av svenska försäkringar. Arbetsmarknadsministern tycker sig ändå märka av en positiv förändring i branschen.

– Man har gått från “det här är en farlig bransch, man får förstå att det händer olyckor” till “det här är en farlig bransch, vi måste ha säkerhetsarbetet högst upp på dagordningen”.

 

Läs samtliga artiklar om Håll Nollan-projektet:
”Ledarskap och kultur är extremt viktigt”
”Vi får inte konkurrera om säkerheten
Ansvarstagande ska locka till branschen
“Den enskilt viktigaste åtgärden”
“Självklart att vi också kliver fram”