Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hur tjockt ytskick?

Fråga Experten: Hur tjockt ytskick?

Fråga Experten

Jag har en altan på stolpar som är gjuten i betong, kanske på 40-talet, med en yta på ca 14 kvadratmeter. Ytan och kanterna är dåliga. Vatten har trängt ner. Har bilat bort på tre ställen och konstaterar att betong och armering är bra. Tänkte bila bort ytskicktet och göra en gjutform som även innefattar kanter. Sedan beställa färdig vattentät betong. Tänker jag rätt? Hur tjockt ska ytskicktet vara? Ska det slipas och i så fall hur nära inpå gjutningen? Har läst om “vattenglas”. Är det något som är viktigt? Vill inte ha klinker utan en betongyta som är tät, skön att gå på och gärna ganska snygg. Tänker att jag skulle kunna göra detta själv men kanske svårt att göra snyggt när man är amatör.
/Nisse

Betong tar generellt ingen skada av vatten, snarare tvärt om. Men när det gäller angrepp på betongen och armeringskorrosion är de som regel kopplade till höga fukthalter. Om ytan och kanter på din platta är dåliga, så tänker jag att det beror på att betongen inte har anpassats för att klara frysningen vintertid. Är det utomhus vill man att betongen skall vara lufttillsatt (minst ca 4,5% luft) och ha någorlunda lågt vatten-cement-tal (vct). Utsätts utan för tösalter är det bra om vct ligger på max 0,40-0,45 och annars max 0,55. Med vct under 0,60 brukar betongen definieras som “vattentät”, men eftersom betongen krymper (kemiskt och uttorkning) finns risk att den spricker och då inte blir lika tät.Det fungerar bra att bila bort dålig betong och gjuta på med ny. Vidhäftningen till den gamla betongen kan säkerställas med “rå” yta som fuktas upp ordentligt (ej blöt) innan eller behandlas med vidhätningsförbättrare/primer, och direkt efter gjutning skyddas pågjutningen mot uttorkning och hålls fuktig minst någon vecka. Använder du “vanlig” betong till pågjutningen bör den åtminstone var 70 mm tjock (med bra vidhäftning minst 50, annars gärna 100 mm), för att inte riskera boom, släpp, kantresning och ökad sprickrisk. Vill du gjuta tunnare finns anpassade produkter för detta, såsom reperationsbetong. Se då till att använda en typ som är anpassat för utomhusbruk, för den tjocklek du tänkt gjuta och att den klarar tösaltning om du planerar detta. Om din pågjutning är tjock är det bra om du kan få in ett armeringsnät, och på så sett minska risken för krympsprickor. Se till att formen inte är sugande och att den klarar trycket från betongen (höjden avgör trycket, inte tjockleken).

När du lägger ut och avjämnar betongen är det bra om du får lite hjälp och att ni är väl förberedda och har rätt utrusning (sloda, laser, skurbrätte, ev. vibro, o.s.v.). Tillför inte vatten till den färska betongen, det ökar risken för frostskador betydligt. Och som sagt, var noga med tidig härdning och skydd. Det går att slipa betongen om du vill ha detta utseendet (exponerad ballast), det kan göras redan efter några dagar eller senare. Bra maskiner finns att hyra för detta, men kan kräva lite övning först. Att maskinglätta i tidig skede ger en slät och plan yta, men det ger också ökad risk för frostskador (avflagning). Att bara skura/grovglätta fungerar, men finglättningen är kanske inte lämpligt på plattor utomhus. Dessutom kan en allt för slät yta vara en halkrisk. Och som sagt, härdning Det är inte nödvändigt att ytbehandla, men det ger ett visst smutsavvisande skydd och dammbinder betongen. Vattenglas (natriumsilikat) funkar fint, och ger dessutom en viss hårdkörning av ytan. Lägg på i tunna lager och torka bort eventuellt överflöd direkt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group