Hem Fråga Experten Fråga Experten: Torka betongplattan?

Fråga Experten: Torka betongplattan?

Fråga Experten

Jag bygger ett hus på 220 kvm med två våningar. I vecka 40 kommer huset. Hur mycket tid behövs för att torka betongplattan?
/Essam

Hur lång tid en betongplatta bör torka ut beror till stor del vilken typ av ytskikt som skall läggas, men också betongkvalitet (främst vct), tjocklek, klimat o.s.v.). Är det exempelvis parkett (med underliggande plastfolie) vill man komma ner till 95% RF och plastmatta 85% RF. Även spärrskikt i badrum brukar ha krav på max 85% RF, men kan också vara högre för vissa produkter eller om lågalkaliskt spackel/avjämning används. Vad gäller klinker brukar avvakta minst två månader innan det läggs, för att minska risken för släpp/boom i plattorna orsakat av betongens krympning. När det gäller uttorkningen av betongen brukar receptur (främst vct) och åtgärder anpassas efter ett givet tidschema med ytbeläggning. Detta gör att man många gånger väljer ett lågt vct på betong enbart för att påskynda torktiden. För snabb uttorkning är det viktigt att betongen skyddas mot vatten/regn, framför allt om det blir stående på ytan. Att vattenhärda ordentligt är bra för betongens hårdnande och för att minska dess sprickbenägenhet, men dåligt för uttorkningen. Med uttorkningskrav kan det därför vara bättre att bara lägga på en byggplast. Med lågt vct får man ofta betydligt högre hållfasthet än vad som behövs, samt en mer sprickbenägen, svårbearbetad, dyrare och mer miljöbelastande betong. Det går att räkna på uttorkningstiden, exempelvis med programmet TorkaS (kan laddas ner gratis). Här matar man in datum, vct, klimat, konstruktionstyp, tjocklek, mm, och få fram en prognos på när man når sitt krav på RF (ex 85%). Vill du ha hjälp att räkna på detta brukar de som levererar betongen kunna bistå, och de kan rekommendera betongkvalitet. Sedan är det bra om man kan verifiera prognosen med en fuktmätning strax innan ytskiktet skall läggas. Är kravet 95% RF sker det inom någon vecka, och fuktmätning är inte så viktigt. Men är kravet 85% RF kan det ta betydligt längre tid och mätning är mer relevant. Men din fråga gällde kanske inte uttorkning, utan betongens hållfasthetstillväxt och när du kan belasta genom att lyfta på huset på plattan. Betongen hårdnar snabbt i början, framför allt om den är någorlunda varm. Om man vintertid inte skyddar plattan och den kyls ner kan däremot hårdnandet ta betydligt längre tid, och blir det minusgrader i betongen under första dygnet är risken stor för allvarliga frysskador. Men är det inte allt för kallt kommer din betong att ha uppnått 70% av hållfastheten under första veckan, och då kan du belasta plattan. Även detta går att räkna på (ex med Hett eller PPB), och något betongleverantören kan bistå med.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group