Hem Hållbarhet Regeringen satsar mot noll-utsläpp

Regeringen satsar mot noll-utsläpp

Klimatminister Isabella Lövin.

Nu lanserar regeringen Industriklivet, en långsiktig satsning som ska rusta den svenska industrin inför framtiden. Fram till och med 2040 ska 300 miljoner kronor årligen gå till att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser.

− Industrins omställning är en av de stora utmaningarna som vi står inför när utsläppen ska ned till noll. Med Industriklivet stöttar vi industrin i möjligheten att möta dessa och utveckla morgondagens klimatsmarta lösningar och jobb, säger klimatminister Isabella Lövin .

Bakom satsningen ligger sommarens riksdagsbeslut om noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Utsläpp från industrins förbränning och processer utgör idag omkring en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige. I många fall är svensk processindustri mycket effektiv i en global jämförelse och för att minska utsläppen ytterligare behöver företagen satsa på kostsamma och tidskrävande teknikskiften och ofta obeprövade teknologier. Samtidigt finns ett starkt samhällsintresse i att svensk industri kan ställa om och vässa sin långsiktiga konkurrenskraft för både för att säkra svenska jobb och kraftigt minska utsläppen. De företag och länder som går före i teknikomställnigen kommer att få stora konkurrensfördelar. Industriklivet innebär stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar.

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

– Om det här beslutas är det väldigt positivt. Här hoppas jag att alla i betong- och cementbranschen som under många år på olika sätt arbetat för betongens bästa förstår att det är långisktigt gnetande och gnatande lobbyarbete som nu ger resultat. Det är bra för en basindustri som cementindustrin där det är viktigt att det finns resurser för tekniksprång och för betongindustrin för att betong behövs för välfärd och samhällsutveckling samtidigt som företagen jobbar med bland annat alternativa bindemedel och optimering med klimatneutral betong som mål, säger Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Förutsättningarna för att minska utsläppen skiljer sig åt men alla sektorer i samhället kommer behöva nå nollutsläpp. De processrelaterade utsläppen inom industrin är en särskild utmaning. Regeringen har även tidigare uppmärksammat denna utmaning och lagt ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten för att genomföra utlysningar och samordna de statliga innovationsfrämjande insatserna för att minskade processutsläpp inom svensk industri. Genom Industriklivet ger nu regeringen ett tydligt finansieringsstöd till denna nödvändiga omställning.

– Industrier med processrelaterade utsläpp ligger till exempel i Luleå, Oxelösund, Skellefteå, på västkusten och på Gotland. Totalt har dessa industrier ca 32 000 anställda. Det behövs ett starkare samarbete mellan stat och industri för klara de stora investeringar som behövs för att utvecklingen av morgondagens klimatsmarta lösningar och framtidens jobb ska finnas i Sverige, säger klimatminister Isabella Lövin.

Den fjärde september träffar klimatminister Isabella Lövin företagsledarna för Sveriges basindustrier med processutsläpp för att diskutera utformningen av Industriklivet. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.