Hem Okategoriserade Nytt digitalt verktyg för bullriga områden

Nytt digitalt verktyg för bullriga områden

2016 kom Saint-Gobain Silent Wall, en utfackningsvägg som möjliggjorde byggen av bostäder i trafikbullerutsatta områden upp till 68 decibel. Nu lanserar Saint-Gobain ett digitalt verktyg som gör det enkelt att anpassa Silent Wall beroende på projekt.

– I den tid vi lever i, med fokus på hållbarhet och krav på snabba processer, är Silent Wall med sin låga vikt och höga prestanda en fantastisk lösning säger Patrik Andersson, Business Development Director på Isover, i ett pressmeddelande.

Saint-Gobain Silent Wall är en helhetslösning som består av premiumlösningar och produkter från Gyproc, Isover och Weber. Silent Wall är robust, brand- och fuktsäker och har mycket god energiprestanda. Väggens vikt är en fjärdedel av vikten för en motsvarande vägg i betong och spar både miljö, tid och transporter.

– Ju mer jag arbetar med den desto mer inser jag dess otroliga fördelar, säger Patrik Andersson.

Saint-Gobain lanserar nu ett digitalt verktyg som är byggt för att kunna anpassa Silent Wall och på ett enkelt sätt simulera dess prestanda. Användaren kan, utifrån projektförutsättningar avseende utvändig bullernivå och krav på energiprestanda, med hjälp av verktyget ta fram den vägg som passar det egna projektet. Det görs genom att välja typ av väggstomme och variera tjocklek för väggens olika skikt. Byggnadens stomme, som väggen ansluts mot kan vara i betong, massivträ eller en klassisk trästomme. Det är också möjligt att definiera fönsterprestanda, ange fönsterandel och beskriva hur anslutningarna mot befintlig stomme ser ut.

– Verktyget är utvecklat efter kundernas önskemål. Eftersom projektförutsättningarna för en kund skiljer sig från fall till fall är tanken att skapa flexibilitet för kunden och kunna optimera verktyget efter kundens behov.

Presantanberäkningen innehåller:
* Förväntad ljudprestanda inomhus utifrån angiven utvändig bullernivå
* U-värde för väggen och Um-värde per våningsplan
* Väggens tjocklek
* Vertikalsektion
* De förutsättningar som ligger till grund för resultatet