Hem Okategoriserade “Stort behov av reparation och underhåll”

“Stort behov av reparation och underhåll”

Kajbetong är en torrbetong som endast blandas med vatten
och ger en god beständighet mot frost och tösalt.

Kajerna i flera stora svenska hamnar är i behov av reparation och underhåll. Det har fått av Weber att låta kajbetongen göra comeback i sortimentet. 

– Eftersom vår kajbetong lämpar sig mycket väl för renovering av konstruktioner där beständighet från klorid- och frostangrepp är av högsta prioritet ser vi att den här produkten behövs, säger Martin Carlsson, produktchef på Weber Betong.

Webers kajbetong är pumpbar och ska fungera bra som utfyllnads- och avjämningsbetong till lastkajer, hamnkonstruktioner och vattenkraftdammar. Produkten är speciellt framtagen för att användas i miljöer som är utsatta för klorider och frost och den hårdnade ytan har en hög vattentäthet..

Falkenbergs hamn är ett exempel där upprustningen av kajerna pågår för fullt. När arbetet är klart vid årets slut ska det enligt beräkningarna ha gått åt 250 kubikmeter betong. Svensk Sjöentreprenad AB (SSE) fick uppdraget och började med att ta bort gammal betong under sommaren.

– Man kan säga att vi bygger en ny kaj ovanpå den gamla. Det blir väldigt stabilt och bra när det blir klart, förklarar vikarierande platschef Johan Holmberg för Hallands Nyheter.

Med hjälp av vatten med mycket högt tryck friläggs armeringen. Stålsponten som håller kajen på plats skyddas med ny betong som gjuts av tre man på land och tre som dyker under vattnet. Med 250 kubikmeter betong och ny armering ska kanterna klara av ett tryck på hundra ton.

– Vi avslutar med att sätta anoder på vitala delar för att skydda mot rost. Speciellt i vattenlinjen är det utsatt, säger Johan Holmberg.

Anoderna behöver bytas ut efter max tio år, men i övrigt beräknas de renoverade kajerna hålla i upp till 50 år.