Hem Fråga Experten Fråga Experten: Härdningstid för betong?

Fråga Experten: Härdningstid för betong?

Fråga Experten

Jag undrar hur länge man ska vänta med att sätta klinkergolvet efter att betongplattan gjutits. Min betongplatta ska vara 8-10 cm och vattenburen golvvärme + armering kommer finnas i plattan. Jag har hört att man bör vänta upp till sex månader. Samtidigt ser jag att efter de första 28 dagarna härdar betongen mycket långsamt.
/Bo Artmark

Det är bra om du kan vänta minst två månader innan du lägger klinker på ett nygjutet betonggolv. Och det har inte med betongens fuktighet att göra, utan om betongens krympning (som i och för sig påverkas av uttorkningen). I tidig skede är krympningen relativt stor, och lägger man då klinker är risken stor att man senare får släpp och “boom” i plattorna. Efter ca två månader är krympningen relativt liten. Däremot kan man behöva vänta längre om man skall applicera spärrskikt eller primer på betongen som är fuktkänsliga (och för alkaliteten). För att exempelvis nå 85% relativ fuktighet (RF) kan det ta ca 6 månader, men denna tid varierar stort beroende på en rad faktorer såsom tjocklek, vatten-cement-tal (vct), temperatur, uppfuktning, mm. Det finns spärrskikt/primer som klarar högre RF och kan appliceras tidigare, men man kan också snabba på genom att lägga golvspackel/avjämning (snabbtorkande, lågalkaliskt).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group