Hem Design Betongskulpturer gör sjukhuset trevligare

Betongskulpturer gör sjukhuset trevligare

Mia E Göranssons konstverk möter besökarna utanför Huddinge Sjukhus.

Ett nytt torg med betongskulpturer har invigts utanför huvudentrén till Huddinge sjukhus i Stockholm. Förhoppningen är att det ska bli mindre stök och trafik utanför ingången och att sjukhuset ska bli trivsammare.

– Nu är det lättare för färdtjänst och taxibilar att komma fram. Det är bättre att prioritera att de som behöver komma nära sjukhusentrén kan det, och så kan vi som har friska ben promenera ett par hundra meter, säger Paul Lindquist, (M), fastighetslandstingsråd och ordförande för Locum, till Mitt i.

Den gamla trafikplats med busshållsplatser som tidigare låg utanför sjukhusingången är nu ersatt av ett torg med sittplatser. Nu kan trafiken cirkulera runt torget som har dekorerats med en samling skulpturer i betong och aluminium av keramikern Mia E Göransson. Ytterligare tre konstnärer har tagit fram verk för att dekorera det nya parkeringsgarage som också ingår i projektet.

– På ett sjukhus helar man människor och det är självklart viktigt med medicinsk utrustning och personal som gör ett bra jobb, men det är också viktigt att ha en trivsam miljö, som gör att man mår bra. Miljön kan vara lugnande och helande för patienter, säger Paul Lindquist.

Det nya torget utgör en kontrast mot den gråa och smutsiga 70-talsentrén. Även den ska fräschas upp genom rengörning och målning.

– Det är kanske inte det vackraste sjukhuset, men det är extremt funktionellt och bygger på en bra idé, som handlar om att man kan ändra sjukhuset efter behov. Nya Karolinska bygger på samma idé.

Entrétorget och det nya garaget har kostat 435 miljoner kronor och summan inkluderar bland annat rivning av det gamla garaget, exploateringsavtal och anpassning av det intilliggande utbildningscentrumet. De byggprojekt som fortfarande pågår beräknas vara klara under 2019.