Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vatten på betongvägg?

Fråga Experten: Vatten på betongvägg?

Fråga Experten

Idag plockade jag delvis ner formen av en halvcirkelformat vägg 10 cm tjock, 2 m hög och ca 2 m i diameter. Efter ordentlig eftervattning och inplastning bestämde jag mig för att plocka ner delar av formen för att undersöka resultatet. Objektet/väggen är del av en skulptur och har därför inga krav på livslängd och den är heller inte bärande. Det jag är förbryllad över är hur jag ska behandla den blottlagda betongen. Jag blev osäker för om jag vattnar direkt på betongytan “rinner” betongen bort delvis. Inte vittrar utan som om den skulle blanda sig med vattnet. Därför är jag rädd för att fortsätta med eftervattningen. Som jag förstår det är vikten av eftervattning och risken för krympsprickor störst dom första timmarna (vilket gjordes), men eftersom formen har täckt hela konstruktionen (väggen är fristående) funderar jag på om vattnet lämnar betongen först nu när jag öppnat formen ?
/Carl Palm

Jag förstår din oro om vatten löser upp betongen efter avformning. Och ditt resonemang om krympsrickor, så är det helt rätt att man bör ”eftervattna” (vattenhärda). Frågan är då varför ytskiktet “rinner” bort när du vattnar den hårdnade betongen? Som jag ser det kan det antingen vara att betongen inte blandats tillräckligt, eller att den inte hårdnat av någon anledning. Man skulle kunna tänka sig att du inte blandat ut ballasten och cementet, och att du lokalt fått ansamlingar av grus. Om så är fallet borde det kunna ses ganska tydligt. Har du använt torrsäckad betong (ex. Fin- eller Grovbetong) så kan du knappast få denna effekt, såvida du inte mixat väldigt dåligt.

Är det istället en effekt av att betongen inte hårdnat ordentligt kan det vara av flera anledningar. Det skulle kunna vara att du 1) använt fuktskadat cement (som hårdnat/reagerat innan det används), 2) att betongen varit nerkyld (inte hunnit komma igång innan avformning), 3) att betongen har separerat (för mycket vatten eller flytmedel), 4) att något i formen har retarderat cementreaktionerna, eller 5) att formen varit mycket vattensugande.

Betong är ju ett mycket tåligt och beständigt material, men det har svårt att klara syra (vid låga pH). Jag antar att du inte utsatt din gjutning för detta. Gissar även att den inte heller har exponerat den för minusgrader de första dygnen i form. Och skulle den varit separerad skulle du sett detta vid gjutning och på gjutresultatet. Jag tänker att det istället har något med själva formen eller släppmedlet att göra. Att det har haft en retarderande effekt på betongens ytskikt. Detta är något man utnyttjar när man gör mönstrad/grafisk betong, då man yt-retader på delar av ytan kan efter avformning tvätta bort cementpastan. Är det en form där exempelvis träet innehåller mycket lignin kan det retardera ytan, och det skulle också kunna vara från eventuell färg eller olämpligt släppmedel du behandlat formen med. Är betongen retarderad kommer den hårdna, men det tar bara lite längre tid. Är det däremot ämne som skadar (löser upp) betongen blir de permanenta. Om formen istället varit vattensugande får du en ”mjölig” yta där ystkiktet inte hårdnat och eventuellt går att tvätta bort.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group