Hem Okategoriserade Positivt besked för Cementas flytt till Värtan

Positivt besked för Cementas flytt till Värtan

Cementa

I över ett decennium har flytten av byggmaterialföretaget Cementas depå i Stockholm diskuterats. Under torsdagens möte i exploateringsnämnden fick Cementa besked om markanvisning till Energihamnen i Värtan, och är därmed ett steg närmare en omlokalisering. 

Lövholmen, där Stockholmsdepån idag ligger, har planerats som en framtida miljöstadsdel på en mycket attraktiv plats med stor potential. 2 000 nya bostäder uppskattas kunna rymmas i området som helhet.

Vid Cementas depå i Stockholm hanteras årligen 550 000 ton cement för leveranser inom Stockholmsregionen. Ett hamnnära och centralt läge är nödvändigt för korta och miljöeffektiva leveranser och efter omfattande utredningar har Energihamnen i Värtan visat sig vara den enda lokalisering som uppfyller förutsättningarna för bland annat angöring av stora fartyg.

– Vårt huvudfokus är att kunna försörja det växande Stockholm med cement. Vi tycker därför att det är bra att exploateringsnämnden nu godkänt en markanvisning för oss i Energihamnen i Värtan, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

För att flytten av depån ska kunna genomföras är det fortfarande ett antal viktiga moment som ska klaras av som bland annat detaljplanering, bygglov och tillståndsprocesser, och det är svårt att beräkna hur lång tid det kommer att ta.