Hem Okategoriserade Fortsatt hög betongproduktion i Sverige

Fortsatt hög betongproduktion i Sverige

Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Fördelningen på kategorierna Hus och Infrastruktur baseras på fördelningen hos Svensk Betongs medlemsföretag. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.

Betongproduktionen i Sverige fortsatte att öka under årets första månader och håller sig kvar på en hög nivå under tertial två (maj t.o.m. augusti). Svensk Betongs branschindex Betongindikatorn visar att den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv.

– De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som fortsätter under 2017 och ger en fortsatt hög nivå på betongproduktionen. Signalerna från våra medlemsföretag är att de jobbar för högtryck och ser en fortsatt stark efterfrågan framöver. För andra tertialet var produktionen nästan två miljoner kubikmeter vilket är cirka tre procent mer än under samma period 2016, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong och tillägger:

– Byggtakten inom bostadsbyggande ligger på en hög nivå i Sverige jämfört med för några år sedan. Merparten av svenska flerbostadshus byggs i betong och det innebär en stor efterfrågan och en hög produktion av betong.

Malin Löfsjögård ser också med glädje hur vårens ökning av betongproduktionen för kategori Infrastruktur har fortsätt även under sommarmånaderna. Ökningen landar på tio procent för andra tertialet 2017 jämfört med samma period föregående år.

– Det pågår en utbyggnad och upprustning av infrastrukturen i Sverige som nu ger effekt på betongproduktionen, avslutar Malin Löfsjögård.

Betongindikatorn, Svensk Betongs branschindex, tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus jämfört med föregående år. Betongindikatorn bygger på uppgifter lämnade av medlemsföretagen i Svensk Betong, en branschorganisation som representerar både företag som tillverkar betong och företag som tillverkar betongprodukter eller monterar dessa produkter. Svensk Betong har ett 60-tals medlemsföretag på ett stort antal orter från norr till söder i landet.