Hem Design Byggstart för profilbyggnad i Selma stad

Byggstart för profilbyggnad i Selma stad

Miljonprogramområdet Backa i Göteborg förvandlas nu till Selma stad med tusentals nya bostäder och ett upprustad torg. Hjärtat i hela satsningen är ett storskaligt stadsdelshus fullt med rum för kultur.

– Vi blev överförtjusta när vi förstod vilket innehåll huset skulle ha. Det är otroligt kul att få göra ett hus som visar upp kulturen i sin fulla prakt med hela huset som en stor scen, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt på White i Göteborg som ritar byggnaden.

Byggandet av Selma stad blir ett lyft för hela stadsdelen Backa på norra Hisingen i Göteborg. Under miljonprogramtiden byggdes stadsdelen snabbt och många av de som flyttade in bor fortfarande kvar. Då Backa är ett av stadens prioriterade utbyggnadsområden på sikt planeras för upp till 3000 nya bostäder i området.

Det nedslitna Backa kulturhus, där Nationalteatern huserade med hela sin verksamhet, ersätts med ett nytt stadsdelshus med utrymmen för teater, bibliotek, kafé, kulturskola, mötesplats för seniorer, fritidsgård och stadsdelsförvaltningens kontor. Arkitekterna har velat skapat en både teatralisk och funktionell byggnad som lyfter fram husets innehåll. Arkitekturens mest tongivande element är betong, som bildar ytskikt för både golv, väggar och tak. Betongen blir till en varm klangbotten för allt det färggranna som skapas och utstrålas i huset. Fasaden utformas som en ridå, med böljande fönsteröppningar som glipor.

– I princip kan man säga att byggnaden skulpteras i betong, säger Mattias Lind och fortsätter:

– Vårt mål är en sammanhållen gestaltning som knyter samman insida och utsida. Med konsekvent och konceptuell arkitektur får huset en väldigt stark identitet.

Det nya stadsdelshuset börjar byggas i mitten av september 2017. Huset består av ca 6 250 kvadratmeter fördelat på fyra plan och en mindre källare. Ytorna samutnyttjas effektivt genom flexibla rum där verksamheterna blandas och möts. Hela Selma stad beräknas stå klar 2022–23.