Hem Hållbarhet “En plattform många kommer att använda”

“En plattform många kommer att använda”

Från vänster: Peter Fransson, Boverket, Andres Muld, Nationellt Renoveringscentrum och Urban Månsson, Svensk Byggtjänst.

Boverket ger Svensk Byggtjänst i uppdrag att upprätta och driva ett informationscentrum för hållbart byggande. Syftet är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation.

– Vi ser det som mycket positivt att Boverket valt oss som leverantör av ett informationscentrum för hållbart byggande. Svensk Byggtjänst har tillsammans med Nationellt Renoveringscentrum rätt resurser, kunskap och kontaktnät för att snabbt komma igång med denna verksamhet, säger Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

Informationscentrum ska främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och vara en platform för samlad information. Verksamheten kommer att vara igång den första januari 2018.

– Svensk Byggtjänst har kommit in med ett bra koncept för att driva ett informationscentrum om hållbart byggande. Vi bedömer att de har mycket goda förutsättningar att tillsammans med sina underleverantörer nå ut med information till bygg- och fastighetsbranschen så att de kan driva på utvecklingen för energieffektiv renovering och mot hållbart byggande, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket.

Han menar att en helhetssyn och ett livscykelperspektiv är viktigt när man ska renovera eller bygga nytt.

– Vi är övertygade om att informationscentrum blir en plattform som många i bygg- och fastighetsbranschen kommer att använda sig av för att få en samlad information.

Svensk Byggtjänsts partner i uppdraget blir Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse.

– Vi har arbetat tillsammans med Svensk Byggtjänst i projektet Renoveringsinfo under de senaste åren så vi är väl förberedda att ta oss an denna uppgift. Vår startsträcka till konkreta resultat är mycket kort, säger Andres Muld, ordförande för Nationellt Renoveringscentrum.