Hem Okategoriserade NCC bygger parkeringshus med Sankt Kors

NCC bygger parkeringshus med Sankt Kors

NCC har inlett ett strategiskt partnerskap med det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors i Linköping. Tillsammans ska de bygga ett parkeringshus med ordervärde som kan uppgå till 400 MSEK. Spännbalksmetoden är ett stomsystem helt i betong där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förespända balkar.

– NCC:s erfarenhet, lämplighet och kompetens när det gäller bland annat vår valda arbetsmetod, spännbalksmetoden, gjorde att valet föll på dem. Linköping har behov av flera parkeringshus de kommande åren och vi har därför valt att ingå ett partneringsamarbete för ett långsiktigt bra resultat, säger Johan Kristiansson vd på Sankt Kors.

Stomsystemet möjliggör långa spännvidder med få pelare för maximerad yta. Metoden uppges vara optimal vad gäller hållfasthet och livslängd.

– Vi är väldigt glada över att Sankt Kors valt ett strategiskt partneringsamarbete för den här typen av byggnader och att det framför allt var vår erfarenhet och kompetens som lyftes i upphandlingen. Avtalet är ett långsiktigt samarbete för effektiva parkeringslösningar med stort hållbarhetsfokus, säger Jörgen Kernell, produktionschef på NCC Infra Services.

Parterna kommer att arbeta i faser med projektering, riktpris och fem definierade projektmål. Det första är ett parkeringshus i Vallastaden och två ytterligare parkeringshus i Linköping är planerade. Ramavtalet är skrivet på tre år med option på ytterligare två år.