Hem Hållbarhet På väg mot hållbart boende i Brf Viva

På väg mot hållbart boende i Brf Viva

Den nya typen av klimatsmart betong har upp till 30 procents lägre klimatpåverkan jämfört med vanlig betong.

Det är fullt fokus på hållbarhet i bostadsrättsprojektet Viva på södra Guldheden i Göteborg. Riksbyggen har börjat montera de 132 lägenheterna som har stommar av klimatsmart betong.

– Det här är en milstolpe för projektet, efter snart ett års byggnation i den branta terrängen börjar vi nu montera de prefabricerande elementen och husen kommer börja ta form och skjuta i höjden, säger Anders C Johansson som är biträdande marknadsområdeschef i Göteborg.

I en slänt vid Doktor Allards Gata pågår byggnationen för fullt. Efter omfattande markarbeten är monteringen igång.

– Det har varit och är utmanande att bebygga tomter som sluttar så mycket som brf Vivas. Men belöningen i form av utsikter, terrasseringar och spännande innergårdar är väldigt häftig. Här kommer våra kunder att bo i en unik miljö, säger Martin Lundblad, sälj- & marknadsansvarig, Göteborg.

Med solcellsanläggning, energilagring, återvinning av värme från ventilation (FTX), bil- och elcykelpooler, distansarbetsplatser och resurssnålt byggande i klimatsmart betong är Brf Viva på väg mot ett hållbart boende. Projektet är ett resultat av forskningen som bedrivits inom ramarna för Riksbyggen Positive Footpring Housing, en tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Riksbyggen har samverkat med Cementa och RISE kring att optimera betongen till att vara en klimatsmart och innovativ grund i bygget. Ett stommaterial som innebär en minskad klimatpåverkan från produktionen och som via ett unikt samarbete har lett fram till en ny hållbar kravspecifikation för betongen och ny kunskap om hur betong kan optimeras ur ett klimatperspektiv.

– Den nya typen av klimatsmart betong har upp till 30 procents lägre klimatpåverkan jämfört med vanlig betong. Vi kommer dessutom att lagra energin från områdets solceller på taket i begagnade bussbatterier, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Tack vare samverkansprojektet får Riksbyggen den mest hållbara lösningen både vad avser klimat som ekonomi då materialet ska hålla i minst 100 år. Brf Viva blir först med att använda betongstommar med betydligt lägre koldioxidutsläpp per boyta än i likartade byggnader.

Bindemedlet i betong är främst cementklinker och tillverkning av cementklinker är i dagsläget energi- och koldioxidintensivt. Idag finns en möjlighet att använda alternativ till cementklinker och i detta fall har tillverkaren av den förtillverkade betongen, Kynningsrud Prefab, valt att använda tillsatsmaterialet flygaska, som är en restprodukt från kraftindustrin. I den platsgjutna grundläggningen och på källarvåningen har betongtillverkaren, Thomas Betong, tillsatt granulerad masugnsslagg, vilket är en restprodukt från ståltillverkning.