Hem Fråga Experten Fråga Experten: Cirkapris på betongen?

Fråga Experten: Cirkapris på betongen?

Fråga Experten

Jag önskar ett cirkapris för betong till grundplatta för en villa på 150 kvm (10 cm) och en stuga på 45 kvm. Byggplatsen är fem km syd om Färjestaden på Öland och leveranstid 2018 (datum ej klart).
/Anders Wiberg

Jag kan tyvärr inte ge ett tydligt svar på din fråga. Det finns en rad faktorer som påverkar priset på själva betongen, såsom hållfasthetsklass, konsistensklass, stenstorlek, vct-krav, förhöjd luft, frystestad, stenreducerad, värme, miljö, fiber, osv. Sedan tillkommer det för transport, underlass (ej full bil), lossningstid, returlass, ränna, pump o.s.v. En annan faktor som har inverkan på priset är hur stor rabatt som kunden har, och hur stor konkurrens betongfabriken har lokalt.

Det ungefärliga priset (utan rabatt) på en enklare betong (C28/35) med Bygg-/Bas-/STD/Komposit-cement med 16 mm stenstorlek och konsistens S4, inklusive ca 15 km transport och 15 min lossningstid (och full bil), är ungefär 1900 kronor per kubikmeter. För att få en bättre prisuppgift med just dina förutsättningar och önskemål kontakta din närliggande betongfabrik.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group