Hem Okategoriserade Årlig produktion motsvarande 4000 lägenheter

Årlig produktion motsvarande 4000 lägenheter

Hans Karlander (vd och koncernchef, Thomas Concrete Group) och Carina Edblad (vd, Thomas Betong) vid invigningen av den nya fabriken i Heby. Foto: Henrik Mill.

Thomas Betongs helt nya fabrik i Heby utanför Uppsala kommer i tvåskift att producera prefabricerade skalväggar och plattbärlag i sådan volym att det motsvarar cirka 4000 nyproducerade lägenheter per år. Bostadsbristen i Stockholm och Mälarregionen är fortfarande stor.

– Genom den nya fabriken möter vi marknadens behov och bidrar till att lösa bostadsbristen, säger Carina Edblad, vd för Thomas Betong.

Prefabricerade skalväggar och plattbärlag skräddarsys i Hebyfabriken för sitt ändamål redan i gjutningen. Produktionen sker enligt cirkulationsprincipen. Elinstallationer och rör läggs på plats inför gjutning av väggar, bjälklag och balkonger. Efter härdning i härdkammare levereras de prefabricerade elementen till byggplatsen där de monteras samman till en på platsen gjuten betongstomme. Byggmetoden är rationell och kortar byggtiden jämfört med konventionella metoder.

– För oss, som är ett svenskägt familjeföretag som verkar internationellt, är det naturligt att investera i Sverige. Vår växande hemmamarknad är mycket viktig. Koncernens strategi är fortsatt tillväxt med stort fokus på kundservice. Utöver att koncernen de senaste åren stärkt sin position i Stockholm och Göteborgsregionen har vi också investerat i ett flertal nya fabriker för fabriksbetong i bl.a. USA, säger Hans Karlander, vd och koncernchef för Thomas Concrete Group.

“Naturligt att investera i Sverige”

Förra året lanserade Thomas Betong ett unikt system kallat Thomas Miljöstomme för stommar med 30 procent lägre CO2-avtryck jämfört med en konventionell stomme. Systemet baseras på prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger i kombination med fabriksbetong. Skalväggarna produceras nu i den nya fabriken som inneburit en investering om cirka 100 miljoner kronor och totalt kommer att sysselsätta cirka 75 personer.  Fabriken certifieras enligt Green Building, SGBC, vilket innebär att energiförbrukningen är minst 25 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler.

Se BetongTV-reportaget från invigningen av fabriken i Heby (länk).