Hem Design “En välkomnande atmosfär”

“En välkomnande atmosfär”

Johan Lundqvist, ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Uppsala kommun vill ha fler människor och färre bilar på centrala Svartbäcksgatan. Trottoarerna breddas för att ge större plats för uteserveringar och gatan får ett varmare intryck med hjälp av ljusa betongplattor.

– Vi vill ha en levande stadskärna där människor gärna vistas alla tider på dygnet, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Beslut om investeringen fattades av gatu – och samhällsmiljönämnden i juni och i slutet av oktober börjar själva arbetet med målsättningen är att det ska vara klart till sommaren 2018.  Förslaget tar stor hänsyn till den historiska huvudgatan och ombyggnationen ska bevara intrycket av trottoar och gata med en liten höjdskillnad däremel­lan. Bredden på körbanan minskas från dagens sju meter till fem och en halv och efter framförda synpunkter på det ursprungliga förslaget hamnar uteserveringarna intill byggnadernas fasader istället för vid trottoarkanten mot körbanan.

Gatan,  som även i fortsättningen kommer att vara  enkelriktad för motortrafik mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan, får röd granit i asfalten för att skapa ett varmare intryck och på trottoarerna läggs plattor i ljus betong.