Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vad är bäst att bygga med?

Fråga Experten: Vad är bäst att bygga med?

Fråga Experten

Vi har precis rivit ut ett uppreglat trägolv som låg på betongplatta, ca 50 m2 i en källare. Nu står vi med en synlig platta med nästintill ingen fukt på (var plast mot plattan innan så det inte kunde andas så därav rivningen), och undrar vad som är bäst att bygga upp med. Cellplast eller EPS-betong? Det är en jämn platta med några få elkablar som ska ligga där under. Har läst mycket olika för och nackdelar om bägge men vad säger man idag? Är cellplast passé och EPS det nya/bättre alternativet? Ovanpå detta ska sen läggas klinker.
/Joachim

Jag skulle rekommendera
att du lägger ut använder skivor med cellplastisolering framför så kallad EPS-cement. Har man stora ojämnheter kan EPS-cement vara att föredra, annars är det som regel enklare och billigare med skivor samt ger bättre värmeisolering (och fukt). Eftersom ni skall ha klinker kommer ni behöva armera (enklare nät) och gjuta på med lite tjockare lager av avjämningsmassa alternativt minst 50 mm betong. Har ni stora punktlaster kan man behöva gå upp i tjocklek och armeringsmängd, och eventuellt välja gå upp i kvalité på skivorna. Isoleringen blir extra viktig om du planerar att ha golvvärme för att inte få allt för stora värmeförluster (och riskera att bygga upp en fuktdrivande ”värmekudde” under huset). Normalt rekommenderas minst 250mm isolering, vilket kan bli svårt i fall som ditt där det kanske bygger för mycket (låg tak-, dörr och fönsterhöjd). Med betong kan du gjuta in eventuell golvvärme, men med avjämningsmassa kan det vara bättre att använda spårade skivor.

Tänk på att betong och avjämninsmassa kan lyfta cellplastskivorna (flyter upp), varför skivorna läggs tätt och gärna förankras (ex isolerspik). Antar att din befintliga platta saknar underliggande isolering och ångspärr. Det kan därför vara lämpligt att först lägga ut en diffusionstät byggplast på plattan. Detta gör också så att isolerskivorna håller sig torra och bevarar sin höga isolerförmåga. Viktigt är givetvis att den gamla plattan rengörs ordentligt, eventuella organiska material/smuts kan annars ge problem med emissioner till inneluften.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group