Hem Okategoriserade Chalmersstudenter prisades på Betongdagen

Chalmersstudenter prisades på Betongdagen

Under Betongdagen den 17 oktober delade Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist ut priset för bästa examensarbete inom betongområdet 2017.

I år gick utmärkelsen till Karl Bohlin och Robin Snibb från Chalmers för deras examensarbete Carbonation of concrete.

Juryns motivering:
“För att kartlägga olika mineraliska tillsatsmaterials effekter på betongens beständighet undersöktes deras inverkan på karbonatiseringen och hur denna i sin tur påverkar transportegenskaperna hos betongen. Syftet har varit att öka förståelsen om tillsatsmaterial och hur dessa ska beaktas i gällande standarder. I sitt examensarbete har Karl Bohlin och Robin Snibb genomfört en omfattande och väldokumenterad laborativ undersökning och resultaten är både intressanta och relevanta.”

Betongdagen ägde rum på Quality Hotel Globe i Stockholm.